Vi summerar 2023

Kungsörs kommun redovisar resultat på 12,7 miljoner kronor för 2023

Kommunstyrelsen har idag berett kommunens bokslut för 2023 och det samlade resultatet summeras till 12,8 miljoner. Det är 9 miljoner bättre än budget och det finansiella målet uppgår till 2,3 procent av skatteintäkter och bidrag. Det ska dock sägas att mycket räddas upp av högre skatteintäkter. Många verksamheter har det fortsatt ansträngt ekonomiskt.

Sett till kommunfullmäktiges mål är kommunen på god väg fram. Inom utbildningsområdet ökar behörigheten till gymnasieskolan med 7,6 procentenheter till 79,4 procent. Mycket glädjande! Mer arbete återstår såklart men det är ett resultat vi ska vara nöjda över så här långt. Vi kan även se en förbättring när det kommer till andel som förvärvsarbetar, antalet unga som deltar i idrottsföreningar efter senaste åren tapp, energianvändningen i kommunens lokaler och antalet genomförda aktiviteter, för att främja hållbara livsstilar. Kommunen förbättrar även sitt resultat i flera rankingar, plats 23 i näringslivsrankingen och plats 61 i hållbarhetsrankingen.

Under året har det även bedrivits ett mycket engagerat arbete i kommunens alla verksamheter för barn, unga och äldre. Inom förskolan och skolan har det gjorts flera viktiga satsningar för att stärka relationer, skapa trygghet och likvärdighet. Inom förskolan har man Kommunens mötesplatser för äldre har bedrivits väldigt framgångsrikt med en mängd aktiviteter för målgruppen.

Det återstår såklart utmaningar och vi når inte hela vägen fram inom alla områden. Kommunen tappar invånare till andra kommuner, planerade byggnationer uteblir, kommunens teknikbolag, dras med ökade kostnader, och det återstår fortsatt arbete för att förbättra utbildningen i kommunen, men vi är på god väg!

Årsbokslutet kommer att debatteras och beslutas på kommunfullmäktige den 8 april.