Rapport från kommunstyelsen

adoption

I måndags var det premiär för kommunstyrelsens första helt digitala sammanträde. Ingen kioskvältare i dessa tider men mycket välkomnade! Här kommer en kort resumé av centerpatiets syn i några av frågorna som togs upp.

Kommunens revisorer var besök och berättade om den grundläggande granskning som pågår av kommunstyrelsen. Därfter deltog rektor från Kung Karl och berättade om skolans arbete för en ökad måluppfyllelse. Vi har vid flera tillfällen efterfrågat en tydlighet i åtgärder. Igår fick vi en bra redovisningen och vi har stora förhoppningar att skolan lyckas vända utvecklingen.

Efter informationerna behandlades flera medborgarförslag och motioner. Medborgarförslaget om lekplatsen vid kvarteret Agnet besvarades positivt och ska tas upp i budgetarbetet för 2022. Centerpartiets motion porrfilter på alla kommunens Ipads och datorer beslutades enhälligt. Vi måste tillsammans jobba för en porrfri miljö för våra barn och elever och detta är ett viktigt steg. Sen måste vi såklart också jobba med attityder och värderingar och det är inget som fråntas med detta beslut. Svaret på vår motion om utvärdering av skolorganisation återremitterades, vilket vi är glada över. Vi ser fortsatt ett behov av att se över skolorganisationen för att se om det finns ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att barn och elever ska trivas och lyckas i skolan.

Ett annat glädja beslut var att kommunen ska uppmärksamma alla medarbetare för ett gott arbete under rådande pandemi med en gåva. Ett beslut som alla partier står bakom. Med detta vill vi tacka för allt arbete i en svår tid.

Avslutningsvis frågade vi hur arbetet går med budget 2021. Här hade kommunalrådet inget svar annat än att ledningsgruppen skulle diskutera frågan. Anmärkningsvärt när vi vet att det saknas närmare 40 miljoner kronor för nästa år. Vi är fortsatt kritiska och oroade över vilka besparingar som kommer att genomföras. Hoppas på mer klarhet nästa år.

Kallelse och protokoll finns på kommunens hemsida.

Vid pennan//

Madelene Fager, oppositionsråd och gruppledare