Reviderad budget 2024

Vårt majoritetssamarbete Framtid Kungsör (S, C, V) har nu presenterat en reviderad budget för 2024 där barn och unga särskilt ska prioriteras.

Kungsörs kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, står inför svåra ekonomiska utmaningar kommande år. För Kungsörs del innebär det lägre skatteintäkter och kraftigt ökande räntekostnader. På Kommunstyrelsen i måndags beslutade vi om en reviderad mål och budget 2024. Trots sämre tider väljer vi att budgetera för ett 0-resultat för att stärka upp nämndernas budgetar ytterligare inför 2024 och då med fokus på barn och unga.

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ytterligare 2,9 miljoner kronor och tidigare avsatta miljonen för kvalitetsutvecklar på barn- och utbildningsförvaltningen omfördelas till riktade satsningar på ökade studieresultat. Socialnämnden tilldelas ytterligare en miljon kronor. Ytterligare satsning görs även på ett sommarlovskort för elever i årskurs 7 på högstadiet till årskurs 3 på gymnasieskolan.

- "Vi är medvetna om att detta budgetår är utmanande, men även i svåra tider är det viktigt att bringa framtidstro i synnerhet för barn och unga. En välfungerande skolverksamhet är avgörande för att alla barn och unga ska kunna lyckas och med det här tillskottet är förhoppningen att barn- och utbildningsnämnden kan göra det utvecklingsarbete som krävs för att stärka Kungörs skolor med fokus på studiero, trygghet och trivsel och ökande studieresultat", säger Madelene Fager.

Vi gör också viktiga investeringar för framtiden! Under 2024 investerar vi i nya gång- och cykelvägar, lekplatser, grönstruktur och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Under 2024 ska vi även påbörja arbetet med en ny översiktplan för Kungsör.

Utöver de ekonomiska budgetramarna har vi även beslutat om fem fullmäktigemål som ska styra kommunen den kommande mandatperioden där hållbarhet, utbildning och hälsa är några centrala delar.

I övrigt ligger budgetförslaget från i juni kvar med full kompensation till nämnderna för ökade pris- löner och hyror.

Budgeten beslutas i sin helhelt på kommunfullmäktige den 27 november.