Engagera dig i våra team

Det finns mängder av goda tankar om hur Västerås kan förändras till det bättre som stannar hemma vid köksbordet. Och det tycker vi är synd. För det är ju genom att blanda kunskap, erfarenhet och idéer från olika människor från olika delar av vår kommun som den bästa politiken skapas. Av den anledningen har vi skapat arbetsteam, där alla är välkomna att dela med sig av sina tankar om hur vi bäst utvecklar Västerås.

Våra team är uppdelade utifrån olika politiska ämnesområden. Teamens huvuduppgifter är att stärka vår nuvarande politik i majoriteten i Västerås och skapa framtida politiska förslag inom respektive ämnesområde.

Alla våra förtroendevalda med politiska uppdrag ingår i minst ett team (det som ligger närmast deras uppdrag ämnesmässigt). Eftersom vi är ett litet parti sitter många av våra förtroendevalda ensamma i sina nämnder eller bolagsstyrelser, men tack vare våra team har alla en naturlig mötesplats och ett bollplank. Det gör oss starkare i våra uppdrag och skapar också en bra samhörighet i gruppen.

Teamen består även av personer som vill vara med och bidra, men som inte är intresserade av eller redo för ett politiskt uppdrag. Många går med i teamen för att lära sig hur politiken fungerar, för att sedan gå vidare till ett förtroendeuppdrag. Att gå med i ett team är alltså ett bra första steg för alla som vill engagera sig politiskt, men inte riktigt vet hur eller med vad.

Att vara med i ett team innebär att du ger lite av din tid, men får väldigt mycket tillbaka. Vem som helst kan gå med i vilket team som helst och inga förkunskaper behövs. Dock måste du vara, eller planerar att bli, medlem i vårt parti.

Är du intresserad av att gå med i ett (eller flera) team är du hjärtligt välkommen att höra av dig till respektive teamledare. Vet du inte vilket team du helst vill gå med i? Kontakta vår politiska sekreterare Elina Nordberg på elina.nordberg@centerpartiet.se, så guidar hon dig rätt.

Klimat, miljö, landsbygd och samhällsbyggnad

I detta team pratar vi om allt som rör den fysiska utformningen och utvecklingen av vår kommun. Hit hör även frågor som rör bland annat miljö, energi- och livsmedelsproduktion och krisberedskap.

Teamledare

Monica Stolpe-Nordin
Mejla Monica

David Sundén
Mejla David

Skola, kultur, idrott och förebyggande

I detta team pratar vi om allt som rör förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Hit hör även frågor som rör idrott, kultur och fritid.

Teamledare

Vicki Skure-Eriksson
Mejla Vicki

Reidun Andersson
Mejla Reidun

Arbetsmarknad, omsorg och trygghet

I detta team diskuterar vi frågor som rör bland annat arbetsmarknadsåtgärder, vård och omsorg och olika typer av individuellt stöd. Hit hör även frågor som rör trygghet och kriminalitet.

Teamledare

Veronica Cadei
Mejla Veronica

Indi Persson
Mejla Indi

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.