Vi måste tänka efter före

S, L och MP informerar idag om att de vill fatta beslut om en avveckling av Västerås flygplats

- Vi tycker att det här är ett förhastat beslut. Vi behöver först utreda konsekvenserna och kontakta regionen för medfinansiering, något som också står i den överenskommelse vi har i 140-punktsprogrammet, säger Vicki Skure-Eriksson, gruppledare Centerpartiet.

Centerpartiet anser att det är ett för snabbt beslut att fatta utan att:

  • utreda konsekvenserna av en nedläggning
  • ställa frågan till regionen om de kan tänka sig medfinansiera
  • utreda flygplatsens betydelse ur kris- och beredskapssynpunkt

Vi ser flygplatsen som en viktig del i regionens infrastruktur:

  • Flygplatsen används för samhällsviktiga transporter, bland annat sjuktransporter, organdonationer och brandflyg.
  • Ca 220 jobb berörs på ett eller annat sätt.
  • Västerås har en av Europas bästa pilotutbildningar viket gör Västerås spännande som studieort
  • Västerås har förutsättningar att bli ett nav för utveckling av hållbart flyg med elflygplan och miljövänliga flygbränslen

Gällande flygplatsens ekonomi så har ett stort arbete börjat ge effekt.

  • Flygplatsens styrelse har minskat underskottet
  • Flygplatsen drivs effektiv utifrån de myndighetskrav som ställs
  • De kommersiella flygen går med vinst

Ytterst kommer frågan beslutas av kommunfullmäktige. För oss i Centerpartiet är det viktigt att fullmäktige får ett genomlyst och berett underlag för att kunna fatta ett korrekt beslut, säger Vicki Skure-Eriksson.