Låt de ensamkommande barnen få stanna i Lilla Edet under asylprocessen

Integration

Situationen för ensamkommande barn är mycket allvarlig. De senaste månaderna har Migrationsverket skrivit upp allt fler personer från att vara under 18 år till att var över 18 år, vilket påverkar deras rätt till boende och utbildning. Detta bidrar givetvis till att oron ökar hos denna redan utsatta grupp unga människor som kommit till vårt land för att söka asyl.

Centerpartiet värnar om alla människor lika rätt och värde. På vårt medlemsmöte i måndags beslutade vi således att stå upp för dessa unga människor. Vi kommer att yrka på att de ungdomar som räknats upp till över 18 år skall erbjudas fortsatt boende i kommunen under eventuell överklagandeperiod till dess att beslutet vunnit laga kraft. Detta för att inte ytterligare spä på den psykiska stressen under pågående asylärende. I nuläget handlar det om 8-10 pojkar.

Att ta emot ensamkommande barn är ett nationellt ansvar. Det är därför givetvis helt orimligt att vår kommun på egen hand skall tvingas agera utan att på något sätt kompenseras med statligt stöd. Centerpartiet driver på nationellt för att staten ska ersätta kommunerna ekonomiskt även under överklagandeperioden. Det är helt orimligt att stödet till dessa ungdomar avslutas utan att det finns ett giltigt beslut. Det innebär att de förlorar sin gode man, sitt HVB-, stödboende eller familjehem samt sin utbildningsplats. Staten flyr sitt ansvar. Det tänker vi inte acceptera. Vi står upp för en human och rättssäker flyktingpolitik.