Nyinvigning av integrationscentrum

Integrationscentrum i Lilla Edet

Från ett hopp, till ett annat. Tidigare har lokalerna inrymt den öppna förskolan. Från att fyllas med blivande och nyblivna föräldrar med alla drömmar och förhoppningar för sina barn, är det nu en annan grupp som kommer dit. En annan målgrupp, men snarlika tankar. Nu är det Integrationscentrum det står på dörren, och det är en plats för de som är nya i Sverige. Många språk, många frågor, och många hopp om framtiden.

Mai Lundell tar emot och visar runt i lokalerna. Hon är Lilla Edets ordinarie integrationssamordnare, men nu är det Maria Nordberg som är tillförordnad. Madeleine Christell finns också på plats. Hon har hand om mottagning av nyanlända och berättar om arbetet:

- Vi har flera gånger varit och hämtat familjer direkt när de landar på flygplatsen. Vi är deras första riktiga kontakt med Sverige. Tillsammans tar vi de första stegen i hur samhället fungerar med boende, pappersarbete, räkningar och annat. Det är mycket som är nytt!

Verksamheten är nyinflyttad, och tisdagen den 23 november är det första dagen det hålls öppet. Det går inte att ta miste på entusiasmen i personalens ögon. Även om de bara har lokalerna till och med 2023 så finns det helt andra förutsättningar här än tidigare. Större ytor, fler rum, många möjligheter till andra sysselsättningar.

- Många har engagerat sig och donerat material till oss. Vi kommer att sätta upp en vävstuga och en syateljé. Det går lättare att lära sig språket om man enas kring något som man gör tillsammans, säger Mai Lundell.

Målet är att få in nyanlända personer i det svenska samhället så fort som möjligt. Att inte fastna i bidragsberoende utan komma i sysselsättning, få jobb och bli skattebetalare. Något det finns ett stort intresse för – men många kan behöva vägledning åt rätt håll. Maria Nordberg är tydlig med att arbetet gör en tydlig och konkret nytta:

- Ja, det är lätt att se hur folk blir snabbare och bättre integrerade i samhället. Vi vill få så många som möjligt i sysselsättning inom de två år som staten står för etableringskostnaderna. Och där ser vi att integrationsarbetet gör stor nytta. 

När Integrationscentrum nu får sin nystart, hoppas de jobba även med de som kommit till Sverige tidigare år och kan ha nytta av verksamheten. Samarbetena är många: Sportskolan och SISU, ABF och Vuxenskolan, olika kyrkor och föreningar. ”Det blir mycket lättare om man jobbar tillsammans”, fyller någon i. Volontärer har hört av sig och visat intresse – även om det alltid behövs fler. Näst på önskelistan är en grupp för män och killar, för att prata om mansrollen och värderingar. Mai Lundell nämner också att det vore fantastiskt med någon som jobbade terapeutiskt med familjer.

- Det är mycket vi skulle vilja göra, som vi starkt tror hade kunnat göra ännu mer skillnad. Men vi har nästan nollbudget från kommunen. Länsstyrelsen finansierar nästan allt. Den största ekonomiska satsningen gör vi på personalen. Det är det vi ser gör störst nytta för verksamheten, säger Mai precis innan hon rusar iväg för att ta hand om en jäsande deg som skall bakas ut.

Det finns en ovanligt bred språkkompetens i lokalerna. Totalt är personalstyrkan sju personer, men bara 1,5 heltidstjänst. Det kompletteras med projektanställning, extratjänst och anställningsstöd. Förutom Mai, Maria och Madeleine hittar vi även Mahmmud Aman, Manal Galya, Farivar Pordam och Hala Mouqran.

Svenska är så klart huvudspråket. ”Sen pratar vi ju engelska och jag kan finska”, fyller Mai i. Förutom det har gruppen även möjlighet att prata arabiska, dari, persiska, tigrinja, amhariska och turkiska. Och när det ändå uppstår språkförbistringar, då plockar Maria fram ett bildstöd som hon skrivit ut.

- Ibland är det lite klurigt att nå fram till varandra i början, men vi lyckas alltid till slut. Det blir många skratt!

Kanske är det nyöppningen, kanske är det personalens inneboende kvaliteter. Men något är det. Det finns ett driv och en entusiasm som är svår att inte smittas av. Och det är svårt att påstå något annat än att det är ett viktigt arbete som kommer att bedrivas på Integrationscentrum. Ett bra arbete gentemot nyanlända har så många fördelar. Både för individerna och för samhället. Vi från Centerpartiet i Lilla Edet önskar lycka till med arbetet i framtiden!