Det ska vara tryggt att åldras i Lilla Edets kommun

Centerpartiet i Lilla Edet har tagit fram tre filmer inför valet den 9 september. Här kan du se filmen om att det ska vara tryggt att åldras i Lilla Edets kommun.

När man blir gammal ska man kunna lita på att man får den hjälp man behöver. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården och att personalen har goda arbetsvillkor.

Vi vill att det ska planeras för fler trygghetsboenden i kommunen och vill erbjuda alla pesionärer seniorkort -gratis kollektivtrafikresor inom Lilla Edets kommun under lågtrafik.