Möt Johan Blixth

Vi träffas en varm och solig försommardag. Till vardags arbetar Johan Blixth på Kustbevakningen, men är idag ledig. Han beskriver sig som någon som är mer bekväm att jobba i bakgrunden än att stå i rampljuset - “mig kommer man aldrig få se i en personvalskampanj!” Förutom att svara på frågor och posera vackert för bilder, står ett pågående köksbygge högt upp på prioriteringslistan. Men en timmes tid får vi, för att diskutera rättvisa, skatter och vikten av att lyfta fram flera sidor i olika frågor.

Hej Johan! Hur länge har du varit medlem i Centerpartiet, och hur kom det sig att det blev just C?

Jag har varit ganska klar med hur jag står på den politiska skalan, där jag är mer blå än röd. Själv har jag i stort sett röstat på vart ett av liberala borgerliga partierna. Att det slutligen blev Centerpartiet som jag valt att engagera mig i var för att de har ett tydligt fokus att individen ska tillåtas stå i centrum, och att politiken ska utformas för att hjälpa i tider då man har det svårt, men också ett egen ansvar i tider då det går bra.

 

Vilka frågor var viktiga för dig när du började engagera dig? Är det samma frågor som är viktiga idag?

När jag började engagera mig politiskt var det inte först i Centerpartiet, men de frågor som då låg mig varmt om hjärtat gör det fortfarande. Det handlar om upphovsrätt, immateriella rättigheter och patent både tekniska och sjukvårdspatent. Där jag tycker att rätten till något man skapat skall finnas, men det ska inte skyddas mer än att man har möjlighet att göra sitt leverne av det eller betala av utvecklingsskulden för det. Att ha t.ex upphovsrätt som sträcker sig väl efter att man lämnat denna värld, är i verkligheten sällan någon annan till gagn än stora mediakoncerner.

Idag har mitt engagemang gått över till att vara mer rättvisebetonat, Man skall så långt det är möjligt och givet förutsättningarna se till att alla har möjlighet få samma vård, bidrag, lön osv, för saker individer gör på samma sätt eller drabbas av.

Men annars brinner jag för teknik i allmänhet, där jag förespråkar öppna lösningar som inte låser ned användarna i dyra licenskostnader eller bli bundna till enskilda tjänsteleverantörer.

 

Går det att välja ut EN fråga som står dig särskilt nära?

Det är svårt att peka ut en fråga som står mig särskilt nära, men jag har ett stort socialt rättvisepatos, och i den kommunala frågan ligger taxor mig lite extra varmt om hjärtat. Där anser jag att om man har avgiftskollektiv så ska de vara självfinansierade. De ska inte drabba resten av de skattefinansierade verksamheterna som bättre behöver pengarna. Hellre att avgiftskollektivet tar lite för mycket betalt och får betala tillbaka överkostnader, än att skattekollektivet träder in och räddar ett avgiftskollektiv för de få, men som betalas av de många.

 

Har din syn på hur man jobbar med politik ändrats över åren?

Jag vill tro att alla människor oavsett partitillhörighet ytterst vill gott. Men att det verkar ibland vara onödigt svårt att komma överens om frågor där man ytterst är överens. Och min syn på att individer alltid gör det bästa för att de tror på åtgärden snarare än vem som lägger fram förslaget är i grund förändrat. Då det ständigt visar sig att även om man tycker att ett förslag är bra, så går det inte rösta så. För den som lagt rösten tycker något annat i en annan fråga där jag inte håller med.

Men jag hoppas att politiken på sikt blir bättre på att gemensamt på ett pragmatiskt vis hitta den lösning som bäst gynnar samhällsutvecklingen. Hellre det, snarare än att vara rent idealistiska eller på annat vis romantisera en åsikt i en fråga som det finns två lösningar på.

Du själv - hur skulle du beskriva ditt engagemang, vad gör du inom Centerpartiet i Lilla Edet?

Jag är relativt ny inom den kommunala politiken, och sitter med som ersättare i både kommunfullmäktige och det som kallas den tekniska nämnden. Där svarar vi för frågor som rör saker som vatten & avlopp, avfall och vägnät. Då jag sitter med i dessa sammanhang är jag också med i Centerpartiets lokala förening, det som kallas kretsen, där jag sitter med som ledamot, och jag är även med i styrelsen för distriktet som är Centerpartiets regionala sammanslutning. Min grundinställning när jag engagerade mig var att försöka lära mig mer om hur det fungerar med politik, och att kunna påverka lite mer effektivt i att få en samhällsutveckling som jag kan stå för.


Du är en av de som tar en hel del diskussioner på sociala medier, och du verkar inte backa när det hettar till. Hur kommer det sig?

Jag tycker det är viktigt att visa att det faktiskt finns andra åsikter i olika frågor. Och att det är lite av vårt ansvar att faktiskt föra fram vad vi tycker. Så att individer själv kan bilda sig en uppfattning om vad man tycker och står för. Det är en viktig del av det demokratiska arbetet, och jag anser att det ytterst är bra att föra fram flera olika åsikter, annars finns det bara en. Den kan man då hålla med om eller ta avstånd ifrån, men det är inte bra om det inte finns något alternativ att gå till.

 

Hur tycker du att debattklimatet är i Lilla Edet?

Generellt kan jag tycka att det är bra, och det finns en del åsikter som man kan välja emellan. Jag tycker så här, och det gör denne person också. Vissa ämnen som diskuteras på den kommunala nivån kan jag ibland anse ligger lång från det kommunala ansvaret, men diskuteras på ett sådant vis att kommunala företrädare svartmålas på ett vis som de faktiskt inte kan eller ska ta ansvar för.

 

Finns det någon fråga som du tror är extra angelägen för Lilla Edet, i år 2020?

Den mest centrala frågan är ekonomin, vi måste komma till ordning med de kommunala finanserna. Och min tro är att man inte alla gånger kan spara bort dem. Det måste till andra åtgärder som frigör pengar från skattekollektivet, så dess pengar kan gå till de saker de faktiskt är till för, som vård skola och omsorg. Avgiftskollektiv måste sluta att gå med underskott. Har man inte kostnadstäckning, då finns det bara ett alternativ - och det är att höja avgifterna. Man kan argumentera för att kostnaden är orimligt stor, men kostnaden måste täckas. Att göra det från skattekollektivet är inte rätt väg att gå, då skatten ska finansiera gemensamma kostnader.

Vi måste även utöka exploateringen i kommunen. Idag är den begränsad av satsningar som krävs inom t.ex. vatten & avlopp. Att få en utökad skattebas är ett viktigaste för att få ned kostnaderna i skola, vård och omsorg. Fler individer som gemensamt delar på lokalhyror och materiella investeringar ger positiva resultat på många sätt.

 

Slutligen: vad tror du om Lilla Edets framtid allmänt, var är vi om fem år?

Jag ser ljust på Lilla Edets framtid. Vi är en glesbygdskommun som kan dra nytta av fler ekonomiska motorer i området. Genom att ligga nära regionerna Trollhättan, Göteborg och Stenungsund har vi en möjlighet att vara ett samhälle att etablera sig i om man behöver verka i dessa regioner. Lilla Edet har många natursköna områden som inbjuder till ett aktivt friluftsliv. I en snar framtid ser jag en utökad exploatering av Lödöse. Då kan vi få ökade intäkter på skattesidan som ger oss en bättre möjlighet att inte bara bedriva nödvändiga sysslor, utan också kan lägga det där lilla extra för att sätta guldkant på tillvaron. Så framtiden hoppas jag ser ljus ut!