Centerpartiet möter polisen i Lilla Edet

Lars Örström och Lars-Åke Ringström


Trygghet är ett ord som betyder olika saker för olika personer. Grundinställningen för Centerpartiet är att alla invånare alltid skall känna sig trygga. Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt, och vi invånare skall alla känna att polisen kommer om vi skulle behöva dem. För snart ett decennium sedan lades det fasta poliskontoret ned i Lilla Edet, och idag har vi ett mobilt kontor på plats under helgfria torsdagar, mellan klockan 10-14. Vi gör ett besök och pratar med polisen om hur arbetet går till, vilka frågor de stöter på och hur de jobbar med trygghetsfrågor.

På var sin stol sitter Lars Örström och Lars-Åke Ringström, som precis avslutat sin lunch. Mellan sig har de sammanlagt cirka 85 års erfarenhet av polisyrket. De har sett och upplevt mycket under sina år som poliser, och vi tar en pratstund om läget i Lilla Edet. Bilden de målar upp är att Lilla Edet är en trygg ort som fortfarande har känslan av en småstad – men naturligtvis inte utan sina utmaningar.

Det första som händer när vi börjar prata - är att vi får sluta prata. Det kommer en besökare till polisens husbil, och Lars går ut och möter henne. Det är något som händer ofta, folk ser numera polisens rullande kontor som en självklar del av centrala Lilla Edet. Kvar sitter Lars-Åke.

Vad är ”trygghet” för dig?

- Trygghet för mig är väldigt mycket egentligen, men det är att man skall kunna röra sig fritt, utan att bli antastad eller ofredad på något vis. Och att man kan lita på det som sägs och beslutas. Det är viktigt att vi hjälps åt, att vi är goda grannar och vet att man har folk omkring sig att lita på. Det är också en trygghet, säger Lars-Åke.


Ibland kan man ju prata om ”upplevd trygghet”, som inte behöver följa brottsstatistiken. Vilken roll kan polisen spela för den upplevda tryggheten?

- Att visa oss här är absolut en viktig sak. ”Synlighet” är ett nyckelord just för tryggheten. Att vi finns tillgängliga, att folk kan komma fram och prata med oss när de ser en polis. Idag tycker jag att det är alldeles för mycket ”tegel och plåt” mellan polis och allmänhet. Oftast kanske man bara märker av polisen genom att se en polisbil då och då. Men jag hävdar att det vore bra om vi var mer synliga, kanske genom att vi till exempel fotpatrullerar. Det är många, särskilt äldre, som uppskattar sånt.


Finns det något konkret exempel på vilken nytta det kan göra att finnas till på plats som ni gör idag?

- Ja, det är inte alltid så lätt att komma i kontakt med polisen idag. Om man ringer 114 14 kanske man får sitta länge i kö, och vissa kanske ger upp även om de har bra tips att lämna. Det är alltid bra när folk kan komma fram till oss spontant. Synlighet och tillgänglighet är A och O när det gäller trygghet.

Hur länge har ni jobbat så här, med det mobila poliskontoret?

- Det är faktiskt nio år nu som vi kommit hit till Lilla Edet. Nästan varje torsdag, året om.


Hur ser det ut med narkotikamissbruket i Lilla Edet?

- Vi har ju varit här i nio år nu, och det är inte mer idag än vad det var när vi började. Möjligen har bruket sett annorlunda ut, väldigt mycket flyttar ut på nätet och blir tillgängligt på ett helt annat sätt för ungdomarna. Runt 70 procent av droghandeln sker idag via internet, och här ser vi att man som förälder kan göra en stor nytta genom att prata med och försöka hålla koll på sina barn. Förutom det så kan vi märka att användandet ser lite annorlunda ut idag jämfört med när vi började jobba för länge sedan. Då började man med öl, vin och sprit, vissa började boffa eller så, och så gick några över till hasch. Idag ser det inte ut så, utan ungdomar kan hoppa över alla de klassiska ”stegen” och gå direkt på något mycket tyngre och farligare.

Hur ser du på er närvaro här i centrum? Hur reagerar folk?

- De reagerar väldigt positivt. I början när vi kom så undrade folk ”vad är detta?”, och de kunde fråga oroligt ”vad är det som hänt?”. Men den stämpeln är borta sedan flera år. Nu är det till och med så att folk väntar på att vi skall komma hit, för att fråga om saker som inte är så akuta. Man vill gärna träffa en polis öga mot öga och diskutera. Många som kommer hit vill ha råd om olika saker. Är vi inte här så kan man alltid ringa eller tipsa oss på nätet – även anonymt.

Vad är det för ärende ni får, vad vill folk som besöker er?

- Vi för faktiskt lite statistik över vilka besök vi har och hur många det blir. Då har vi lite olika områden, och en typ av besök är ”Trygghetsskapande”. Där har vi klart flest besök! Då kan det vara folk som frågar om hur man skall bete sig om man fått något konstigt telefonsamtal eller SMS, de kan vara rädda för att bli lurade på pengar och liknande. Nu har det varit mycket kring corona, resor och sånt. Så det är en väldigt bredd på ämnena vi möter under en dag.

Blir det några besökare?

- Ja, vi märker att många tar tillfället i akt att ställa någon fråga när de ändå ser att vi är här, om saker de aldrig skulle ringt in om. Vi har som policy att alltid svara på alla frågor innan de går ut, annars tar vi gärna ett mobilnummer och återkopplar med svar senare.

Hur är erfarenheterna av att arbeta med ett mobilt poliskontor, jämfört med en fast polisstation? Här har Lars kommit in igen och börjar besvara den frågan.

- Jag tycker att det är väldigt bra att ha en fast polisstation men idag finns det inga möjligheter att besätta den med personal. Hade vi kunnat ha 10-12 poliser på plats hela tiden, med nattjänstgöring, hade det varit den bästa lösningar. De sista åren som vi hade ett fast kontor i Lilla Edet så var det bemannat av en ensam polisman. Då kan man ju inte gå ut och göra något, så det blir bara en falsk trygghet. Det finns en polislogga på väggen men det är ingen där.

Finns det några andra sätt att jobba för att effektivisera polisarbetet här?

- Ett exempel är det som hände här alldeles nyss. Nu hade vi en polisbil på plats i ett annat ärende. Då vill vi att de gärna skall vara kvar i området en stund. Är man ändå på plats så kan man stanna en liten stund extra. Man kan kolla efter fyllerister, ta en sväng och vara synlig om man behövs. Vi kallar det tjugo minuters-metoden. Tjugo minuter på ett ärende, tjugo minuter med något annat, och så kanske avsluta med tjugo minuters trafikkontroll. Det blir ett väldigt effektivt arbete, säger Lars-Åke.

Kan jag som invånare göra något för att öka tryggheten för mig själv och för andra? Lars börjar att svara.
- Trygghetsvandrare och polisvolontärer är två exempel på saker man som privatperson kan titta på själv om man vill engagera sig, det har väldigt goda effekter. Men generellt sett, ju fler vuxna vi får ut på stadens gator och torg, desto bättre är det!

Lars-Åke fyller i, strax innan han går ut för att möta ännu en besökare:
-Vi försöker uppmana och påminna om att det inte är farligt att vara ute och röra på sig. Vi som vill göra något rätt och sköta oss måste vara många fler än de som vill hålla på med något dumt. Då kan vi göra stor skillnad!