Jobb och företagande

Bild

Det är enskilda människor som startar, driver och utvecklar företagen och som skapar jobben i vårt land. Endast så kan vi skapa det ökade välstånd som genererar de skatter som finansierar en gemensam välfärd med hög kvalitet. 4 av 5 nya jobb kommer till inom små och medelstora företag. Det är genom att satsa på dem vi skapar jobbmöjligher i Lilla Edets kommun och säkerställer en god välfärd i vårt land. 

Nulägesbeskrivning

Lilla Edets kommun placerar sig idag på plats 230 av 290 i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking. Samtidigt har nyföretagandet i kommunen under de senaste två åren tappat 98 platser i Svenskt Näringslivs kartläggning. Det är alldeles för dåligt. Lilla Edet kan bättre än så.

Framtidsvision

Vårt mål är att Lilla Edet i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking skall tillhöra topp 40 innan 2018. 

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Lilla Edets kommun. Möjligheterna för företagande ska vara likvärdigt inom kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Lilla Edets kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Centerpartiet vill:

  • Att kommunen erbjuder lokaler och mark av olika slag till företag som vill starta eller expandera. 
  • Verka för att det uppförs en ”galleria” i Lilla Edets centrum där småföretagare kan hyra plats.
  • Verka för att det skapas kontorslandskap där småföretagare kan hyra arbetsplatser.
  • Att det skapas en småföretagarby där företagare i samma och kompletterande bransch kan dra nytta av varandra.
  • Att kommunen erbjuder sommarjobb till ungdomar som går ur nian. 
  • Satsa på att utveckla turistnäringen i Lilla Edet.
  • Att anställda inom kommunen ska ha möjlighet att arbeta heltid om man så önskar.
  • Att omsorgen ska organiseras så att delade turer kan avskaffas. 
  • Att kommunens service görs tillgängliga dygnet runt genom att komplettera med e-tjänster.
  • Underlätta möjligheterna att driva företag i alla delar av kommunen genom stimulans till bredbandsutbyggnad och att ta fram en bredbandsstrategi.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.