Kultur och fritid

Bild

Genom ett gott kultur- och fritidsliv ges människor möjlighet att utveckla sina livsdrömmar. Det bidrar till trivseln i och utvecklingen av kommunen. Vi ser och uppmuntrar det stora samhällsansvar som föreningslivet tar i kommunen. Den medborgarkraft som finns i engagemanget i föreningslivet bör tas tillvara på ett bättre sätt av kommunen. 

Nulägesbeskrivning

Lilla Edet har ett rikt föreningsliv, framför allt inom idrott, med många eldsjälar.  Idag ses dock inte den medborgarkraft som finns ute i föreningarna som en resurs. Föreningarna får inte tillräckligt stöd och uppmuntran för allt det positiva arbete de gör. 

Idag går det endast att låna böcker på Lödöse bibliotek två dagar i veckan, trots att det ligger i samma lokaler som museet som har öppet sex dagar i veckan.

Framtidsvision

I Lilla Edets kommun ska personer som är aktiva i föreningarna känna att deras medborgarkraft tas tillvara. Vi ska samarbeta över gränserna med ett tydligt förebyggande fokus. Det ska vara roligt att vara ung i Lilla Edet och våra ungdomar ska bli våra bästa ambassadörer för kommunen. Lilla Edet ska vara en attraktiv turistkommun i Västsverige.

Centerpartiet vill:

 • Stötta och uppmuntra föreningar som på kreativa sätt driver sina egna anläggningar.
 • Stötta föreningslivet för ungdomar i kommunen bland annat genom ett ökat samarbete med skolan.
 • Verka för fler mötesplatser för unga, till exempel fritidsgårdar och tillgång till bygdegårdar.
 • Utveckla musikskolan till kulturskola, det vill säga till mer verksamhet utöver musiken, gärna i samarbete med andra aktörer än kommunen.
 • Utveckla biblioteksverksamheten med möjligheter för meröppet på Lödöse bibliotek, det vill säga att det ska vara möjligt att låna böcker när museet är öppet men biblioteket är stängt.
 • Tillgänglighetsanpassa Bodasjöns badplats.
 • Minska energiåtgången i de fritidsanläggningar som finns i kommunen.
 • Bedriva sommarsimskola på minst ett ställe i kommunen. 
 • Verka för fler mötesplatser för äldre.
 • Förverkliga den utlovade lekplatsen i Ekeberg, Lödöse.
 • Öka samverkan mellan kommunen, företag och föreningsliv i syfte att lyfta Lilla Edet som turistkommun.
 • Att det finns en kontaktperson för föreningar på kommunen som stöttar dem i deras integrationsarbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.