Miljö

Bild

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Lilla Edet, Sverige och internationellt. Vi är det parti som gör att miljöpolitiken går från ord till handling, som skapar möjligheter för att det hållbara samhället realiseras med effektiva och långsiktiga åtgärder. 

Miljömässigt hållbara spelregler är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar är avgörande för hållbar utveckling. 

Centrala frågor inom miljöpolitiken är att ta fler steg mot ett samhälle som är 100 procent förnybart, omställning till en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och nödvändiga steg mot en giftfri vardag.

Nulägesbeskrivning

Miljöarbetet är inte prioriterat i Lilla Edets kommun. På fyra år har kommunen tappat från plats 49 till plats 110 på miljöaktuellts kommunranking. 

Framtidsvision

Lilla Edet ska genom uttalad strategi och målinriktat arbete vara en av Västsveriges ledande miljökommuner 2020.

Centerpartiet vill:

  • Att det anläggs bra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Det ska anläggas/färdigställas cykelvägar Västerlanda-Ström, Prässebo-Lödöse, Lödöse-Göta, Lödöse-Södra station samt Hjärtum-Ström.
  • Verka för att det uppförs fler laddstolpar för el-bilar i Lilla Edet.
  • Undersöka möjligheterna att införa en el-bilspool i kommunen som kan användas både i den kommunala verksamheten och av privatpersoner.
  • Att Lilla Edets kommun, genom att anta ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri, fasar ut giftiga ämnen ur sina verksamheter.
  • Att Lilla Edets kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling. 
  • Att kött och mejeriprodukter som serveras i den kommunala verksamheten ska komma från djur som omfattats av bra djurskyddsstandard, alltså svenska produkter. 
  • Möjliggöra för små leverantörer att distribuera till kommunen genom att ha en distributionscentral för kommunens verksamheter.
  • Att det sopsorterade avfallet ska hämtas vid tomten med så kallad fastighetsnära insamling (FNI) så att blir enklare att vara miljövänlig.
  • Att det ställs miljökrav på kommunala transporter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.