Skola och utbildning

Bild

Ett medvetet och tydligt fokus på den enskilde elevens förmågor, och en människosyn som bygger på tron att alla kan och vill utvecklas, borde vara självklarheter i alla skolor. 

Varje barn behöver få höra att det finns någonting som man är riktigt duktig på, någonting att bygga vidare på. 

Detta kräver en skola som är flexibel och individorienterad, en pedagogik som möter varje barn där hon eller han befinner sig, där det kan gå lite fortare eller ta lite längre tid att nå målen, beroende på vilka förutsättningar man har. 

Det är skolan som fostrar framtidens ledare och entreprenörer. Därför behöver vi redan från unga åldrar visa att vi tror på våra ungdomar och dess uppfinnarglädje och driv. Centerpartiet vill därför att skolan, näringslivet och föreningslivet hittar samarbetsformer där ungdomar får komma ut och pröva på hur det är att driva företag, föreningar och vilka enorma möjligheter det finns.

Nulägesbeskrivning

Mycket av skolverksamheten i Lilla Edet är väldigt bra. Men det finns också mycket som behöver förbättras. Vi har länge hamnat långt ner på flera av de rankingar av skolor som görs. Till exempel rankades kommunens skolor på plats 288 av 290 i lärarförbundets ranking 2013. Och i SKLs Öppna jämförelser där skolorna rankas utifrån det genomsnittliga meritvärdet för 9:orna hamnar Lilla Edet på plats 247 av 290. Barnen i kommunen förtjänar bättre. De förtjänar en skola i världsklass - och vi har en skyldighet att göra allt som står i vår makt för att de ska få det. 

Framtidsvision

Lilla Edets skola ska genom måluppfyllelse, trivsel och ranking vara det naturliga och bästa alternativet för både elever och lärare. Kommunens skolor ska vara attraktiva arbetsplatser och det ska vara roligt och utvecklande både för elever och personal inom skolan i Lilla Edet. 

Centerpartiet vill:

 • Att det ska finnas en bra och attraktiv småskola i varje kommundel. Förskoleklass till årskurs tre ska erbjudas nära där man bor. 
 • Genomföra ett digitalt lärarlyft. För att fullt ut kunna dra nytta av den it-satsning som genomförts i skolorna i Lilla Edet behövs en satsning på att fortbilda lärarna så att de på bästa sätt, både pedagogiskt och tekniskt, kan dra nytta av de digitala hjälpmedlen.
 • Öka motivationen hos högstadieelever genom en aktiv satsning på att stärka yrkespraktik och studievägledning samt öka samarbetet med näringslivet.
 • Skapa möjligheter till entreprenöriellt lärande där eleven uppmuntras att utveckla sin naturliga drivkraft och vilja att utforska, uppfinna och lära.
 • Avlasta lärarna genom att öka det psykosociala stödet i skolan och minska det administrativa arbetet. 
 • Erbjuda möjligheter för elever att få extra stöd på lov och inför prov.
 • Öka personaltätheten inom förskolan.
 • Erbjuda barnomsorg som underlättar vid flexibla arbetstider. 
 • Uppmuntra olika profiler inom pedagogisk inriktning och driftsform i barnomsorg och skola.
 • Ge eleverna möjlighet att delta i musikskoleverksamhet under skoltid.
 • Servera ekologisk och/eller närproducerad mat inom skola och äldreomsorg.
 • Att kött och mejeriprodukter som serveras i den kommunala verksamheten ska komma från djur som omfattats av bra djurskyddsstandard, alltså svenska produkter. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.