Våra förtroendevalda

I valet 2018 fick vi 3 mandat av 51 i Kommunfullmäktige. Vi ingår i den styrande minoriteten tillsammans med Socialdemokraterna, Stenungsundspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vi är just nu 11 centerpartister som har uppdrag i kommunen och vi är representerade i alla de beslutsfattande församlingarna.

sol-has-bg

Linda-Maria Hermansson

”En långsiktigt hållbar utveckling är trygghet. Därför jobbar jag för att implementera de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 i all vår kommunala verksamhet.”

Uppdrag:

 • Ledamot och 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen och Välfärdsutskottet
 • Ordförande i Sociala myndighetsnämnden
 • Ordförande i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
 • Ledamot i Styrgrupp Arbetsmarknad i Göteborgsregionen
 • Ersättare i Miljönämnden i VGR
Thomas Danielsson

”En bostad där man trivs är trygghet. Därför vill jag minska krånglet vid byggande utanför detaljplanerat område och på landsbygden.”

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kommunstyrelsen och i Allmänna utskottet
 • Ledamot i Tekniska myndighetsnämnden
Camilla Pedesen

"En bra infrastruktur är trygghet. Därför vill jag öka säkerheten runt och på våra vägar och järnvägar och dessutom arbeta för säkra skolvägar i hela kommunen."

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Vigselförrättare
 • Nämndeman
Tomas Olsson

"Ett starkt civilsamhälle är trygghet. Därför vill jag skapa bra förutsättningar för kommunens alla fantastiska föreningar"

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
Håkan Hermansson

”Att kunna försörja sig själv är trygghet. Därför vill jag förenkla för nyetablering och utveckling av små och stora företag i hela Stenungsund.”

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Beredningsledare i beredningen Miljö- och Samhällsbyggnad
 • Ersättare i bostadsbolaget Stenungsundshem
Nic Larson

"Att kunna lita på samhället är trygghet. Därför vill jag skapa mötesplatser där medborgare och beslutsfattare kan träffas och diskutera viktiga frågor"

Uppdrag:

 • Ledamot i Demokratiberedningen
Jesper Lundblad

"En bra utbildning är trygghet. Därför vill jag ha en skola där alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar."

Uppdrag:

 • Ledamot i energibolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB)
Ingela Ström

"En bra äldreomsorg är trygghet. Jag vill ha trygghetsboenden runt om i kommunen och en hemtjänst som har tid att sitta och prata en stund"

Uppdrag:

 • Ledamot i Välfärdsberedningen
Anders hederström

"Att tillhöra ett sammanhang är trygghet. Därför vill jag se en progressiv socialtjänst som arbetar för att snabbt få människor ur utanförskap och hitta nya möjligheter i sina liv."

Uppdrag:

 • Ordförande i Kommundelsstämma Ucklum/Svenshögen
 • Nämndeman
 • Ledamot i tillfällig beredning "Utveckla medborgardialogen"
Kjell Bruhn

"En sund och säker matproduktion är trygghet. Därför vill jag värna jordbruksmarken och skapa bra förutsättningar för våra matproducenter."

Uppdrag:

 • Ordförande i kommundelstämma Spekeröd/Stora Höga/Jörlanda
Roberth Ottosson

”Att få välja hur jag vill leva är trygghet. Jag vill tillsammans med polis, föreningsliv och civilsamhället skapa ett Stenungsund där alla känner sig sedda och trygga.”

Uppdrag:

 • Vice ordförande i kommundelstämma Ödsmål
Mattias Vernberg

"Ren luft och rent vatten är trygghet. Därför driver jag på för att minska vår miljöpåverkan så att vi kan lämna ett renare samhälle till våra barn."

Uppdrag:

 • Just nu har jag tagit en lite paus för att utbilda mig, men 2022 är jag tillbaka!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.