Våra förtroendevalda

I valet 2022 fick vi 3 mandat av 51 i Kommunfullmäktige. Vi sitter i opposition och ingår inte i någon politisk samverkan. Däremot ingår vi i en valteknisk samverkan med Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vi är just nu 7 centerpartister som har uppdrag i kommunen och vi är representerade i alla de beslutsfattande församlingarna.

sol-has-bg

Linda-Maria Hermansson

”En långsiktigt hållbar utveckling är trygghet. Därför jobbar jag för att implementera de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 i all vår kommunala verksamhet.”

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Vice ordförande i Allmänna sutskottet
 • Vice ordförande i Sociala myndighetsnämnden
 • Ersättare i Välfärdsutskottet
 • Ledamot i Kommunala rådet för funktionshindrade
Mattias Vernberg

"Ren luft och rent vatten är trygghet. Därför driver jag på för att minska vår miljöpåverkan så att vi kan lämna ett renare samhälle till våra barn."

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
Håkan Hermansson

”Att kunna försörja sig själv är trygghet. Därför vill jag förenkla för nyetablering och utveckling av små och stora företag i hela Stenungsund.”

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Vice beredningsledare i beredningen Miljö- och Fysisk planering

Nic Larson

"Att kunna lita på samhället är trygghet. Därför vill jag skapa mötesplatser där medborgare och beslutsfattare kan träffas och diskutera viktiga frågor"

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
Jesper Lundblad

"En bra utbildning är trygghet. Därför vill jag ha en skola där alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar."

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Vice ordförande i Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB)
Maria Palm

"Ett starkt civilsamhälle är trygghet. Därför vill jag skapa bra förutsättningar för kommunens alla fantastiska föreningar"

Uppdrag:

 • Vice ordförande i Tekniska myndighetsnämnden
Thomas Danielsson

”En bostad där man trivs är trygghet. Därför vill jag minska krånglet vid byggande utanför detaljplanerat område och på landsbygden.”

Uppdrag:

 • Förrättningsman
 • Ersättare i Gårdsjöstiftelsens styrelse
Camilla Pedesen

"En bra infrastruktur är trygghet. Därför vill jag öka säkerheten runt och på våra vägar och järnvägar och dessutom arbeta för säkra skolvägar i hela kommunen."

Uppdrag:

 • Nämndeman
Anders hederström

"Att tillhöra ett sammanhang är trygghet. Därför vill jag se en progressiv socialtjänst som arbetar för att snabbt få människor ur utanförskap och hitta nya möjligheter i sina liv."

Uppdrag:

 • Nämndeman

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.