Vår politik

Bild

Centerpartiet tror på individen och på alla människors lika rätt och värde. Vår historia präglas av ett stort engagemang kring frågor som rör den enskilda individens frihet och möjlighet till personlig utveckling och kring frågor som rör landsbygden. Det finns ingen politisk motsättning mellan en kraftfull politik för tätorten och en levande modern landsbygd. Hela Stenungsund måste ges förutsättningar för att leva och blomstra!

Miljö- och klimatfrågorna är vår tids ödesfrågor, men det kräver modiga politiker. Vi måste ställa om vårt samhälle och Centerpartiets mål är att Sverige ska vara fossilfritt till 2040. Eftersom utsläpp och gifter inte bryr sig om några gränser behöver vi ta en rad viktiga beslut på alla politiska plan, så även i Stenungsund. Centerpartiet vet också att miljö och tillväxt är varandras förutsättningar. Omvandlingskraften kommer från de entreprenörer och miljöteknikföretag som skapar smarta lösningar och teknikskiften till det förnybara, energi- och resurseffektiva, det giftfria och det som stärker ekosystemtjänsterna. En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar, som producerar den klimatsmarta, närproducerade, giftfria maten och den förnybara skogsråvaran, är avgörande för hållbar utveckling. Centerpartiet vill stimulera enskilda människor att själva och tillsammans göra insatser för en bättre miljö. Det ska vara lätt att göra rätt, och det ska löna sig att leva miljövänligt.

Trygghet är en förutsättning för utveckling; trygghet genom hela livet och hela dagen. Skolan och omsorgen måste ha tillräckliga resurser och finnas geografiskt tillgänglig i hela kommunen. Alla ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. Centerpartiet tror på civilsamhället och vi vill ge föreningslivet goda och likvärdiga förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Kommunen ska inte konkurrera där ideella och privata krafter kan göra jobbet bättre utan snarare vara ett komplement. Politikens roll är att skapa förutsättningar för människor att växa och utveckla sina idéer. För Centerpartiet är trygghet en fråga om valfrihet. Att kunna välja det som passar, men också kunna välja bort det som inte känns bra.

En kommun som växer måste ta ansvar för helheten. Nya områden som planeras måste vara trygga och inkluderande och det är av största vikt att det finns goda möjligheter till sysselsättning i hela kommunen. Det ska vara lika lätt att etablera sig oavsett varifrån man kommer – Tjörn, Duved eller Syrien ska inte ha någon betydelse. Därför är det viktigt med modern samhällsplanering där blandade bostadsformer är naturligt och där goda kommunikationer med cykel, kollektivtrafik och bredband finns med från början. För dem som vill bo kvar i sin kommundel när livet ger nya förutsättningar är det också viktigt att det finns möjligheter till det. Genom att bygga på höjden kan kommunen utvecklas samtidigt som grönområden, naturvärden, industrimark och jordbruksmark inte behöver väljas bort.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.