Styrelsen

Styrelsen valdes på årsmötet i februari 2021

Ordförande: Nic Larson

Kassör: Tomas Olsson

Sekreterare: Linda-Maria Hermansson

Media- och IT-ansvarig: Jesper Lundblad, Henrik Segesten och Linda-Maria Hermansson

Utbildningsansvarig: Henrik Segesten

Medlemsansvarig: Nic Larson, Thomas Danielsson och Linda-Maria Hermansson

Övriga Ledamöter: Mattias Vernberg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.