Ulrika Engmér Sandström från Öckerö skrev motion om kvinnofrid - nu kommer Centerpartiet att verka för ett mer humant mottagande av utsatta

I Sverige 2018 anmäldes runt 16 000 misshandelsbrott där gärningspersonen var i nära relation med offret. Ulrika Engmér Sandström från Öckerö skrev en motion till Centerpartiets riksstämma som syftade till ett mer humant bemötande för våldsutsatta kvinnor. Nu har motionen gått igenom, och Centerpartiet kommer fortsättningsvis att jobba för att systemet mycket snabbare ska kunna hjälpa och bistå utsatta framåt till ett mer värdigt liv.

Som det ser ut idag kan en våldsutsatt kvinna behöva söka upp både läkare, socialtjänst, polis och psykolog på olika platser efter att hon utsatts. I motionen som Ulrika skrivit, är förslaget att att mottagningar för våldsutsatta kvinnor istället instiftas i varje kommun, där ett team av ovan nämnda experter verkar.

Jag skrev motionen på grund av personliga erfarenheter och jag utgår från hur jag och andra drabbade skulle vilja ha blivit bemötta i en utsatt situation, säger Ulrika Engmér Sandström som är gruppledare för Centerpartiet Öckerö.

Det känns otroligt bra att den första motionen jag någonsin skrivit nu gått igenom och att jag tillhör ett parti som förstår vikten av att frågor som dessa måste lyftas och prioriteras. Det visar en hög grad av medmänsklighet, något som jag tror vi behöver i dagens samhälle.

Motionen tog även upp frågan om huruvida man kan ha med sig husdjur på boenden för utsatta kvinnor. Dessa har ofta strikta regler. I värsta fall kan det innebära att den utsatta får välja mellan att tacka nej till ett boende eller avliva sitt husdjur. Ett välkänt fall där detta hände var Lotta, som hittades misshandlad till döds i sitt hem i juni 2016.

Nu finns det äntligen en öppning för utsatta att ta med sina husdjur till skyddat boende. Jag är mycket nöjd över att Centerpartiet nu vill se över dessa regler, så att det finns möjlighet att ta med hela familjen, både barn och husdjur, när man flyr från ett våldsamt förhållande, säger Ulrika.