- Jag är stolt över regionens nya kulturstrategi!

Hösten 2018 inleddes arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi och en ny kulturplan för Västra Götaland. Samtidigt revideras även den regionala biblioteksplanen. Kulturplanen slås samman med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och heter därför "Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023". I tisdags beslutade Regionfullmäktige att anta den nya planen.

Foto: Glenn Larsson

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 är ett resultat av intensiva dialoger och samråd. Kommuner, kommunalförbund, organisationer, institutioner, företag och akademi har tillsammans identifierat gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

En eloge både till kulturnämndens presidium och till de tjänstepersoner som arbetat med att inkludera så många personer under processen. Målet har hela tiden varit att arbeta fram en strategi som når och angår så många som möjligt, säger Sofia Wik, (c) ledamot i Kulturnämnden Västra Götaland.

Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande vision - ett gott liv i Västra Götaland. Den innehåller vägledande kulturpolitiska perspektiv och fem områden av särskild strategisk vikt: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, använda tekniken och öka internationalisering.

Som centerpartist är jag extra glad över att strategin trycker så mycket på samverkan både mellan olika kommuner och regionen, men också mellan ideella kulturlivet, det fria professionella kulturlivet, kulturskolor, folkhögskolor, högskolor och stora institutioner, men också mellan olika genrer och mellan olika kulturuttryck, säger Sofia. Ambitionen är att komma ifrån känslan av vi och dem och istället se hur alla delar i kulturlivet hänger ihop. Det är viktigt att se helheten i den kulturella infrastrukturen. Det behövs en bredd för att få en spets och en spets för att få en bredd.

Kulturstrategin fokuserar på strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- och kulturområden som definieras i den statliga förordningen. Kulturstrategin inkluderar dessutom områden av stor vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för samverkan med regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt bibliotekslagen.

Den 1 november 2019 ska Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 vara Statens kulturråd tillhanda.

Läs strategin i sin helhet här

Har du frågor om Centerpartiet i Västra Götalands kulturpolitik, vänligen maila vastragotaland@centerpartiet.se