Rätt vård på rätt plats - Fyrbodalsmodell får pris

Nu vinner den unika modellen Samverkande sjukvård presigefullt pris för sitt arbete med IVPA, I Väntan På Ambulans. - Vi som politiker måste hitta smarta modeller för att få mer för våra skattepengar, menar Kenneth Gustavsson, (C), ledamot i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götaland, Samverkande sjukvård är en sådan modell.

- Samverkan må vara ett av de kanske mest uttjatade begreppen inom svensk offentlig förvaltning, men i Fyrbodal har just ökad samverkan lett till en prisad modell som använder våra gemensamma resurser på ett smartare sätt, det säger Kenneth Gustavsson, som är Centerpartiets ledamot i norra hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarar för Fyrbodalsområdet.

Kenneth Gustavsson och Centerpartiet kommer fortsatt vara drivande för att de utvecklas fler framgångsrika modeller i hela Västra Götaland, som skapar mer nytta för befintliga resurser.

- Det avgörande att använda våra offentliga resurser på ett effektivt sätt om vi ska klara av framtidens välfärdsutmaningar, säger han.

Kort sammanfattat går IVPA ut på att i händelse av ett akut sjukdomstillstånd så larmas både kommunal sjuksköterska och ambulans. Detta när kommunens sjuksköterska beräknas kunna nå fram till patienten före ambulansen. Samverkande sjukvård har utbildat dessa kommunala sjuksköterskor för att kunna ta om hand patienter i väntan på ambulans och försett dem med nödvändig utrustning.

Vann prestigefullt pris
Modellen Samverkande sjukvård vann i år det prestigefulla kvalitetspriset Götapriset för sitt arbete med IVPA, I Väntan På Ambulans.

Juryns motivering:

Åtta minuter går ofta fort. Men inte när man väntar på ambulansen. Åtta minuter kan vara skillnaden mellan liv och död.

Genom att tänka nytt och innovativt har man fått bort stuprören. I stället ser man alla vårdresurser, oavsett organisationstillhörighet, som en samlad gemensam resurs som finns där för invånarnas bästa.

Med teknikens hjälp, och med samverkan mellan SOS Alarm och kommunens sjuksköterskor, kan man via en app se var närmaste kommunsjuksköterska finns och även ge navigationshjälp. Resultatet blir en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal.

GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. Vinnaren har valts ut bland totalt 383 insända bidrag. Priset är 100 000 kr och glasskulpturen Göta, designad av glaskonstnären Kjell Engman.

Lär dig mer om Samverkande sjukvård - klicka här