Visionen tydlig för Kemiföretagen:

2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin

STENUNGSUND: En regnig tisdag i mars besökte både riksdagsledamöter och regionpolitiker från Centerpartiet kemiklustret i Stenungsund för att höra om hur företagen där samarbetar i den gemensamma visionen Hållbar Kemi 2030. Med på besöket fanns även branschorganisationen IKEM - Innovations- och kemiindustrierna.

Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar redan idag produkter som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle – vattenrör som inte rostar, elkablar som håller i decennier och miljövänliga bränslen. Sedan ett tag tillbaka har industrierna samarbetat i en gemensam vision: Hållbar Kemi 2030.

Bakom visionen Hållbar Kemi 2030 finns 7 företag som står bakom att Stenungsund ska vara den ledande platsen för att ställa om kemiindustrin och använda förnybara och återvunna råvaror med målet att bli mer hållbara.

- Elin Hermansson och Lars Josefsson från Borealis berättade för oss om både utmaningar och möjligheter, säger Fredrik Christensson (C), riksdagspolitiker från Lysekil. Ett tydligt medskick från besöket var att vi politiskt måste fokusera på frågan kring kemisk återvinning av plast i ett plastreturraffinaderi. Det blir något vi ska ta med oss.

Idag utsätts vi dagligen för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. I kläder, inredning, leksaker – överallt omkring oss finns kemiska ämnen som kan vara farliga för oss.

- Centerpartiet vill att de farliga ämnena ska fasas ut och att alternativ som är bättre för vår hälsa och för miljön uppmuntras, säger Aida Karimli (C), förste vice ordförande i Västra Götalands miljönämnd. Detta är ett utmärkt bra samarbete inom industrin som jag ser mycket fram emot att följa.

Läs mer om Hållbar Kemi 2030

Läs mer om Centerpartiets politik för en giftfri vardag