Giftfri vardag

Ingen ska behöva bli utsatt för giftiga ämnen i vardagen. Du ska kunna känna dig trygg, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial. Som förälder ska du känna dig säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig. Vattnet som kommer ur kranen ska inte innehålla föroreningar. En vardag fri från farliga ämnen har länge varit en hjärtefråga för oss, och är något som vi kommer att fortsätta arbeta för.

Centerpartiet vill:

  • Snabba på arbetet med att reglera och fasa ut farliga kemiska ämnen.
  • Stärka det europeiska och internationella kemikaliearbetet.
  • Införa ett utvidgat producentansvar för läkemedel.

sol-has-bg sol-light-text

Farliga ämnen måste fasas ut i snabbare takt

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. I kläder, inredning, leksaker – överallt omkring oss finns kemiska ämnen som kan vara farliga för oss, enskilt eller i kombination. Vi vill att de farliga ämnena ska fasas ut och att alternativ som är bättre för vår hälsa och för miljön uppmuntras.

Förbud och begränsningar av kemiska ämnen styrs i hög grad på EU-nivå. Därför vill vi se ordentliga skärpningar inom REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen.

Därför vill vi få bort PFAS, högfluorerande ämnen

Tack vare Centerpartiet har Sverige tidigare framgångsrikt drivit på för förbud av farliga ämnen i vanliga hushållsprodukter och det är något vi vill fortsätta med. En särskilt prioriterad grupp med ämnen som måste bort är de högfluorerande ämnena, PFAS. De är långlivade i naturen och misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande för oss människor. Att få bort dessa från marknaden kräver skarpare lagstiftning och insatser inom EU.

Skärp kontrollerna och samarbeta mer inom EU

En vara som du som konsument köper i Sverige, eller i något annat EU-land, har ofta producerats någon helt annanstans i världen. För att du ska känna dig trygg – oavsett var varorna du köper har producerats – vill vi att det internationella kemikaliesamarbetet ska förbättras och att arbetet med kontroller av farliga ämnen i varor som förs in i EU ska skärpas.

Mer lättbegripliga innehållsförteckningar

Dessutom tycker vi att den som vill ska kunna få bättre information om vilka kemiska ämnen en vara innehåller. Därför vill vi bland annat att det ska finnas en lättbegriplig innehållsförteckning över de ämnen som finns i dina vanliga konsumtionsprodukter.

Undersök om diklofenak kan regleras hårdare

Även på hemmaplan i Sverige kan vi göra mer. De senaste åren har det visat sig att mängden diklofenak, ett smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel som finns i olika typer av gel och spray och säljs receptfritt i butiker, har en väldigt negativ påverkan på vatten och att gränsvärdena är överskridna i ett stort antal vattendrag i Sverige. Vi vill därför se över hur försäljningen av diklofenak kan regleras hårdare, exempelvis genom att helt fasa ut försäljningen av receptfri diklofenak.

Inför nationellt producentansvar på läkemedel

Vi vill också att ett nationellt producentansvar på läkemedel införs. Det är rimligt att läkemedelsbolagen är med och finansierar teknik för att rena vattnet från läkemedelsrester på samma sätt som förpackningsindustrin har ansvar att ta hand om sitt eget avfall. Det skapar också drivkraft för bolagen att ta fram mediciner där miljöpåverkan är lägre, utan att människors hälsa äventyras.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.