Giftfri vardag

Ingen ska behöva bli utsatt för giftiga ämnen i vardagen. Du ska kunna känna dig trygg, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial. Som förälder ska du känna dig säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig. En vardag fri från farliga ämnen har länge varit en hjärtefråga för oss, och är något som vi kommer att fortsätta arbeta för.

Centerpartiet vill:

  • Snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemiska ämnen
  • Införa skatt på farliga ämnen i flera varor
  • Införa krav på innehållsförteckning av kemiska ämnen i textilier

sol-has-bg sol-light-text

Giftfri vardag

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. I kläder, inredning, leksaker – överallt omkring oss finns kemiska ämnen som kan vara farliga för oss. Vi vill att de farliga ämnena ska fasas ut och att alternativ som är bättre för vår hälsa och för miljön uppmuntras.

Förbud och begränsningar av kemiska ämnen styrs på EU-nivå. Därför vill vi se ordentliga skärpningar inom den europeiska kemikalielagstiftningen. På vårt initiativ har Sverige drivit ett förbud mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Tack vare en ny EU-lagstiftning som börjar gälla från hösten 2018 sänks nu gränsvärdena för bisfenol A. Det är glädjande. En annan grupp med ämnen som vi arbetar för att fasa ut i konsumentprodukter är de högfluorerade ämnena, PFAS. De är långlivade i naturen och misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande för oss människor.

Inför skatt på farliga ämnen i kläder och skor

Trots de regler som finns förekommer ändå ämnen som inte är bra för oss. Därför vill vi införa en skatt på användning av farliga kemiska ämnen i flera varor – bland annat på farliga ämnen i kläder och skor. Detta är något som vi drivit skarpt i förhandlingarna med regeringspartierna och en av punkterna i januariavtalet. Vi vill även undersöka möjligheten att införa en skatt på farliga ämnen i byggprodukter som finns i väggar, tak och golv. Skatten ersätter inte förbud eller begränsningar, utan är ytterligare ett sätt att styra bort från det skadliga och gynna det som är bättre för oss.

Bättre internationellt samarbete om kemikalier

En vara som du köper i Sverige, eller i något annat EU-land, har oftast producerats någon helt annanstans i världen. För att du ska känna dig trygg – oavsett var varorna du köper har producerats – vill vi att det internationella kemikaliesamarbetet ska förbättras och att arbetet med kontroller av farliga ämnen i varor ska skärpas. Dessutom tycker vi att den som vill ska kunna få bättre information om vilka kemiska ämnen en vara innehåller. Därför vill vi bland annat att det ska finnas en innehållsförteckning över de ämnen som finns i kläder och textilier.

Alla förskolor och skolor ska vara giftfria

Kommuner och regioner har en viktig roll när det kommer till att rensa bort farliga kemikalier från sin verksamhet. Förskolor och skolor där våra barn vistas ska vara giftfria. Kommunerna, som är ansvariga för teknisk infrastruktur som avlopp och avfallshantering, måste ha resurssnåla och giftfria kretslopp. Tekniken måste effektiviseras så att skadliga ämnen enklare kan rensas från avloppsvattnet. Ett producentansvar för läkemedelsrester i vatten ska införas.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.