Orange Day, idag uppmärksammar vi våldet mot flickor och kvinnor

FN har utnämnt den 25:e varje månad till Orange Day. En dag för alla, privatpersoner som regeringar, företag och föreningar att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor. Den 25 november är också den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. En dag då kända byggnader och platser världen över lyser upp i orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor.

En av tre kvinnor utsätts för våld någon gång under sin livstid. Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är eller har varit tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det kan förekomma i alla typer av nära relationer, vanligast är att kvinnor drabbas. Det är oacceptabelt.

Vi frågade två av våra företrädare i Centerpartiet vad de tänker om Orange Day och mäns våld mot kvinnor.

Annika Qarlsson, riksdagsledamot, Alingsås. Varför vill du uppmärksamma Orange day?

Våldet finns där varje dag men göms bakom stängda dörrar och bakom de utsattas skuld och skam - att uppmärksamma Orange day är ett sätt att visa att man inte tänker låta det fortsätta så!

Vad kan vi göra politiskt för att få stopp på mäns våld mot kvinnor?

Jag tycker att vi på allvar kan diskutera det faktum att det mesta våldet utövas av män! Dessutom måste vi arbeta med utbildning och fortbildning för de yrkesgrupper som möter utsatta. Dessa brott måste prioriteras. Och kom ihåg, det är viktigt att våga fråga när du misstänker en destruktiv relation hos en jobbarkompis, en patient eller en vän. Med frågan visar du att det inte är ok och att du finns där!

Emma Blomdahl Wahlberg, ledamot i Centerkvinnornas förbundstyrelse, Herrljunga. Vad betyder Orange day?

I världen utsätts mer än var tredje kvinna för våld och i Sverige är det en av sex kvinnor som utsätts för våld under sin livstid. Detta kan vi inte blunda för, utan vi måste uppmärksamma det för att alla ska förstå omfattningen av mäns våld mot kvinnor.

Vad kan vi göra för att få stopp på mäns våld mot kvinnor?

Vi måste börja tidigt med förebyggande insatser. Att prata om maskulinitetsnormer, relationer och hur vi beter oss mot varandra. Detta måste bli en del redan i förskola och skola. Ingen man föds våldsam utan formas av sin omgivning.

  • Undrar du vad Centerpartiet gör i dessa frågor? Vi vill bl.a. öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer. Här kan du läsa mer om vår politik på området.
  • Behöver du eller någon du känner hjälp. Då kan du ringa Kvinnofridslinjen 020-505050.