Centerpartiet lokalt

Våld i nära relationer

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är eller har varit tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det kan förekomma i alla typer av nära relationer, vanligast är att kvinnor drabbas. Det är oacceptabelt.

Centerpartiet vill:

  • Öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer
  • Införa en Lex Lotta-lag som gör att samhället lär sig av misstag
  • Förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem

Vi vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer. Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer, hjälpa till att anmäla gärningsmännen och att skydda offren.

Har du ett jobb där du kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer? Då är det viktigt att du har fått kunskap kring ämnet. Och förståelse för att till exempel personen som är utsatt kan känna att det är så här livet är. Att offret känner att situationen är normal, när den är allt annat än normal.

Vi vill se löpande utbildningsinsatser till bland annat rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare och andra anställda vid skolor. Så att dessa har kunskap om, och aktivt arbetar mot, sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och kränkningar.

Inför en Lex Lotta-lag, som gör att samhället inte misslyckas gång på gång

Vi vill också se en lag, Lex Lotta. Den har fått sitt namn efter Lotta Rudholm, som brutalt mördades av sin före detta pojkvän i sitt hem i Bromma, i juni 2016. Trots att det fanns tydliga tecken på hot och misshandel – och polisanmälan – tog inte samhället varningssignalerna på tillräckligt stort allvar. Lex Lotta går ut på att tvinga myndigheterna att gå igenom vad som har gått fel i varje enskilt fall där någon mördas av våld i nära relation. Och att myndigheterna ser till att deras misstag inte upprepas.

Förbättra vittnesskyddet

Det är ofta extremt jobbigt och påfrestande att anmäla våld i nära relation. För vissa kan det vara direkt livsfarligt. Alla som bestämmer sig för att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd och det skydd de behöver.

Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Polisens brottsoffersektion, det som kallas för vittnesskyddet i de fall då de tar hand om skyddsbehovet, ska ta över delar av socialtjänstens ansvar under den mest akuta perioden. När offren känner sig trygga kan de lättare förändra sin situation, och kanske till och med vittna mot en gärningsman. Vi vill också att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud.

 

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson