Centerpartiet lokalt

Våld i nära relationer

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är eller har varit tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det kan förekomma i alla typer av nära relationer, vanligast är att kvinnor drabbas. Det är oacceptabelt.

Centerpartiet vill:

  • Öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer
  • Satsa mer på tjej- och kvinnojourer
  • Förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem

Vi vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer. Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer, hjälpa till att anmäla gärningsmännen och att skydda offren.

Har du ett jobb där du kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer? Då är det viktigt att du har fått kunskap kring ämnet. Och förståelse för att till exempel personen som är utsatt kan känna att det är så här livet är. Att offret känner att situationen är normal, när den är allt annat än normal.

Vi vill se löpande utbildningsinsatser till bland annat rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare och andra anställda vid skolor. Så att dessa har kunskap om, och aktivt arbetar mot, sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och kränkningar.

Öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer
Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.

Förbättra vittnesskyddet

Det är ofta extremt jobbigt och påfrestande att anmäla våld i nära relation. För vissa kan det vara direkt livsfarligt. Alla som bestämmer sig för att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd och det skydd de behöver.

Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Polisens brottsoffersektion, det som kallas för vittnesskyddet i de fall då de tar hand om skyddsbehovet, ska ta över delar av socialtjänstens ansvar under den mest akuta perioden. När offren känner sig trygga kan de lättare förändra sin situation, och kanske till och med vittna mot en gärningsman. Vi vill också att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud.

 

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson