Centerpartiet lokalt

Våld i nära relationer

Våld förekommer i alla typer av nära relationer men det är vanligast att kvinnor drabbas. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Det är därför viktigt att samhället både erbjuder skydd för offren och behandling för den som slår. Då kan vi förebygga att nya brott begås.

Centerpartiet vill:

  • Ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer och sexualiserat våld
  • Öka kunskaperna kring våld i nära relationer
  • Införa en lex Lotta lag som tvingar myndigheter att genomlysa vad som har gått fel när någon blir mördad på grund av våld i nära relation
  • Förbättra vittnesskyddet så att de som polisanmäler våld i nära relation ska kunna känna sig trygga

"Jag vill se ett samhälle utan våld. Våld som förekommer mellan människor i nära relationer är kränkande och kan aldrig accepteras."

Ingrid Hermansson

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem

Våld i nära relationer kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. I slutänden är det också en fråga om jämställdhet. Fakta är att största delen av det våld som riktas mot kvinnor sker i hemmet och förövaren är nästan alltid en partner eller ex-partner.

Det är viktigt att påminna sig om att även om det oftast är kvinnor som drabbas av mäns våld så förekommer våld i alla typer av relationer. Sexualiteten eller könsidentiteten spelar ingen roll. Vi tycker att det är viktigt att personer som dömd får bra behandling så att man kan förhindra att brottet upprepas. Det är också viktigt att försöka förebygga så att våldet minskar. Det kan man bland annat göra genom att erbjuda de som ännu inte dömts, men som har ett våldsamt beteende, får behandling.

Vi jobbar för att rättsväsendet och psykiatrin ska använda bra metoder för att bedöma risk för våld i nära relationer. Det är viktigt att de metoder som används har stöd av forskning och tidigare erfarenheter. Vi tycker också att det ska bli lättare att få byta identitet när det finns ett allvarligt hot i en nära relation.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson