Regeringen förstör en väl fungerande jakt- och viltverksamhet

Regeringen har beslutat att jakt- och viltvårdsuppdraget ska upphandlas offentligt från och med nästa år. Ett uppdrag som Svenska Jägareförbundet har haft i över 70 år. Det innebär inte bara att regeringen förstör en väl fungerande jakt- och viltverksamhet utan att svenska jägare är med och finansierar jaktmotståndare.

Varje år löser 293 000 svenska jägare ett statligt jaktkort som ger närmare 90 miljoner kronor till viltvårdsfonden som förvaltas av jakt- och viltvårdsuppdraget. Men efter en anmälan till EU började EU-kommissionen ifrågasätta den svenska modellen. Och det var här det gick fel. I stället för att ta striden med EU, valde regeringen att ödelägga en väl fungerande jakt- och viltverksamhet.

Flera juridiska experter inom offentlig upphandling menar att jakt- och viltvårdsuppdraget är unikt så till vida att det är jägarnas egna pengar som finansierar såväl bidraget som uppdraget och därför inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling. Ett arbetssätt som experterna menar varit avgörande för en god och fungerande viltvård i Sverige.

Nu har regeringen med landsbygdsminister Jennie Nilsson i första led gett Naturvårdsverket i uppdrag att upphandla det nya uppdraget vilket i sig är olyckligt då förtroendet för Naturvårdsverket hos Sveriges jägare generellt är lågt. Regeringen menar att Svenska Jägarförbundet kommer att få ett organisationsbidrag för att kunna arbeta rikstäckande för landets viltvård. Viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning ska däremot upphandlas med pengar ur Viltvårdsfonden.

”Vad vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Det går inte att undvika att fundera på om Socialdemokraterna och Miljöpartiet skyller på EU för att driva igenom politik som de egentligen själva har på agendan. Förre landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) menar att det inte är EU som är bekymret. I en intervju med tidningen Svensk Jakt berättar Bucht att under tiden han var minister var det Miljöpartiet som drev frågan. Han menar att det allmänna uppdraget i stora delar har fungerat bra. I stället är det jägarnas pengar som nu andra organisationer vill ha del av.

”Svenska jägare är med och finansierar jaktmotståndare”

Regeringen har även beslutat om en höjning av jaktkortet från 300 kronor till 400 kronor och att ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner. Det innebär i slutändan att organisationer som motarbetar jakt kan få pengar ur viltvårdsfonden som finansieras av jägarna. Detta är helt orimligt!

Nilsson har berättat att man fört dialog med Svenska Jägarförbundet inför beslutet och att de ansåg att lösningen var acceptabel. Bakom denna tveksamma acceptans låg det utlovade organisationsbidraget och upphandlingskriterierna gör att delar av upphandlingen med stor sannolikhet ändå hamnar hos Svenska Jägarförbundet.

”Inrätta en Viltmyndighet”

Centerpartiet har under flera år drivit frågan om att det bör inrättas en Viltmyndighet. Det innebär att uppdraget att förvalta viltvårdsfonden skulle hamna hos myndigheten. Nu uppstår det en situation där Naturvårdsverket ska tolka regeringens beslut och där man aviserat att alla organisationer kan söka bidrag ur fonden – det inkluderar de organisationer som motarbetar jakt. Vi ställer oss frågande till hur regeringen lyckades förstöra en väl fungerande verksamhet!

Peter Helander (C) Riksdagsledamot och ansvarig för jakt- och viltfrågor
Mikael Larsson (C) Riksdagsledamot Sjuhärad från Björketorp