Centerpartiets partistämma antog framtidens politik

I helgen som gick samlades nästan 1100 centerpartister från hela Sverige vid Centerpartiets partistämma i Örebro för att ta beslut om över 650 inkomna motioner och för att anta tre nyskapande program som kommer att stärka Centerpartiets ställning och driva Sverige framåt.

Det första programmet, "En skola för livsresor," presenterar en rad nya politiska förslag för att förbättra den svenska skolan. Med åtta prioriterade områden för reformer inom förskolan, grundskolan och gymnasiet, inkluderar programmet förändringar i skolfinansiering och förbättringar av betygssystemet.

Sverige ska bli världens bästa land för livsresor, och det här programmet är en fortsättning på Centerpartiets tydliga strävan efter rättvisa livsvillkor i hela landet. Sveriges framtid kräver en skolpolitik som tar dagens utmaningar på allvar. Vi kan inte tillåta att en betydande andel elever inte avslutar grundskolan med fullständiga betyg eller att elevers psykiska och fysiska hälsa försämras. Vi måste också granska det ojämlika finansieringssystem som existerar idag, där oseriösa aktörer underminerar skolsystemet och framför allt säkra upp ett betygssystem som öppnar dörren för fler elever.

Det andra programmet som antogs är en landsbygdspolitisk vision som främjar utvecklingen över hela Sverige. Programmet omfattar en rättvisare skattepolitik, infrastrukturlyft, närmare vård och en stärkt livsmedelsförsörjning och möjliggör en jämlik tillväxt.

Det är extra glädjande att landsbygdsprogrammet innehåller flera beslut för en motståndskraftig och hållbar livsmedelsproduktion. Sverige behöver en ambitiös målsättning om att minst 80% av den mat som kan produceras i Sverige, faktiskt produceras i landet. Detta är även en säkerhetsfråga, för om krisen kommer så kommer maten i Sverige att ta slut på bara några dagar.

Centerstämman antog även ett ambitiöst klimatpolitiskt program med kraftfulla satsningar på minskade utsläpp och offensiva reformer för att göra Sverige till ett grönt föredöme i världen. En nyckelaspekt i Centerpartiets nya klimatpolitik är att inkludera alla samhällsgrupper i klimatomställningen, oavsett bostadsort eller inkomstnivå.

Det måste vara enkelt för alla människor, oavsett var de bor, att göra rätt val för en hållbar framtid. Vi vill ge varje individ möjlighet att göra långsiktiga och gynnsamma val både för miljön och ekonomin.

Anders Dahlberg, ordförande Centerpartiet Västra Götaland
Kenny Tinmark, ordförande Centerpartiet Fyrbodal
Eva Andersson, ordförande Centerpartiet VG Västra
Jakob Edshage, ordförande Centerpartiet Göteborg
Pernilla Johansson, ordförande Centerpartiet Skaraborg
Lennart Haglund, ordförande Centerpartiet Sjuhärad

LÄS MER HÄR:

På bilden fr v: Kenny Tinmark, Jakob Edshage, Pernilla Johansson, Anders Dahlberg, Eva Andersson och Lennart Haglund.