Regeringen nobbar Centerpartiets förslag

Anders W Jonsson

Regeringen vill inte gå Centerpartiet till mötes i regionfrågan.
Orsaken är att man inte är beredd att flytta makten från staten till regionerna.
- Här har vi helt olika utgångspunkter. Deras är staten, vår är människan, säger Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson.

I dag har Centerpartiet träffat Socialdemokraterna för att diskutera regionfrågan. Inför mötet har Centerpartiet lagt fram en rad konkreta krav på vad regionreformen bör innehålla för att vi ska stödja den.

Genomgående i Centerpartiets krav har varit att makten ska flytta närmare de människor som berörs av besluten, från staten till regionerna. Detta är dock inte regeringen intresserad av.

- Vi i Centerpartiet har hela tiden sagt att vi vill flytta makten närmare människor, närmare de som berörs av besluten, från Stockholm till regionerna. För oss är inte kartan det viktiga, utan innehållet. Men Socialdemokraterna vill inte att makten över vad som sker i regionerna ska finnas i regionerna, utan föredrar att styra ovanifrån, på stort avstånd från de människor som påverkas av besluten. Här har vi helt olika utgångspunkter. Deras är staten, vår är människan, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiets slutsats är att vi inte kommer kunna enas, eftersom Socialdemokraterna inte är beredda att flytta makten närmare människan.

- Nu har vi fått regeringens slutbud och vi kan konstatera att vi står alldeles för långt ifrån varandra. Vi i Centerpartiet är väldigt exakta och konkreta när det gäller hur makten ska flyttas närmare regionerna och människorna som bor där, men Socialdemokraterna har inget intresse av en sådan maktförskjutning från stat till människa. Vi kommer därför inte att nå ända fram, säger han.

Det har inte saknats förslag från Centerpartiet. Ändå har regeringen inte velat möta oss på en enda punkt.

- Vi har lagt fram fler konkreta förslag för hur vi kan flytta besluten och resurserna närmare människan. Vi har bland annat framfört att makt måste flyttas från statliga myndigheter till regionerna, att arbetsmarknadspolitiken och strandskyddet måste beslutas regionalt, att sjukvården ska komma närmare människorna, att valfriheten ska öka och att statliga skatter som genereras regionalt ska gå tillbaka till bygden. På ingen av dessa punkter har regeringen gått oss till mötes, vilket visar att man inte är intresserad av att släppa ifrån sig inflytande från Stockholm och stat till region och människa, säger Anders W Jonsson.

Svaren från Socialdemokraterna har varit väldigt oskarpa, med återkommande formuleringar om att utreda saker.

- Det enda man lyckats lägga fram är väldigt vaga formuleringar om att se över och utreda dessa frågor. Det räcker inte för oss. Ska vi stödja en sådan här stor reform vill vi ha skarpa och tydliga löften om att man tänker genomföra de förändringar som krävs för att makten hamnar närmare de människor som berörs av besluten, säger Anders W Jonsson.

Här kan du läsa om Centerpartiets ingångar och regeringens svar. , 183.7 kB.