Annie Lööf i debatt om levande landsbygd

Annie Lööf i landsbygdsdebatt

Annie Lööf medverkade vid den stora lantbruksdebatten som hölls på Arena Skövde under måndagskvällen.
- Hela landet ska leva och hela landet ska lyftas i debatten. Denna rekordstora debatt visade på det stora intresse som finns för frågor om levande landsbygd, konkurrenskraftigt jordbruk, en grön omställning och ökad livsmedelssäkerhet, sa Annie Lööf efteråt.

Det var fullsatt när bland annat Centerpartiets partiledare Annie Lööf, LRF:s ordförande Helena Jonsson, Axfoods miljöchef Åsa Domeij och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i över tre timmar debatterade på temat ”Svenskt jord- och skogsbruk i en osäker omvärld”.

- Hur ska vi stärka landsbygden? Hur ska vi se till att öka livsmedelsproduktionen för att både skapa jobb och trygghet i en allt mer aggressiv omvärld? Vad krävs för att bönderna ska kunna fortsätta leverera sunda och säkra livsmedel? Det här är helt avgörande framtidsfrågor för Sverige, konstaterade Annie Lööf.

I debatten diskuterades bland annat de övergripande mål kring livsmedelspolitiken som regeringen och oppositionen enats kring. Centerpartiet har varit pådrivande i förhandlingarna och enligt Annie Lööf ger dessa mål förutsättningar för mer svenskproducerad mat samt jobb och tillväxt i hela landet.

- Det är bra att vi är eniga med regeringen om mål om bland annat att svensk livsmedelsproduktion ska öka samt att konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska stärkas, men vi är långt ifrån eniga kring hur vi ska nå dit, konstaterar Annie Lööf.

- Ska vi uppnå de här målen måste regeringen skrota planerna på deras kilometerskatt som bara är en skatt på avstånd, man behöver förenkla för de offentliga köken att upphandla mat från svenska bönder och man behöver göra det billigare att anställa, säger Annie Lööf.

En av debattens mer livliga diskussioner var när panelen diskuterade den svenska totalförsvarsplaneringen och livsmedelsförsörjningens del i det svenska säkerhetsarbetet.

- Vi behöver inse att man inte måste sitta i ett JAS-plan eller i en stridsvagn för att vara en viktig del av svensk säkerhet. Bonden ute på åkern som producerar vår mat är en viktig del i säkerhetstänket och helt avgörande för att vi ska kunna trygga vår livsmedelsförsörjning, säger Annie Lööf.

Den stora lantbruksdebatten anordnas av Swedbank och Sparbankerna.
Här kan du se debatten i efterhand.
Läs mer om vår politik för en levande landsbygd.