Nytt ledarskap för Sverige

Allt fler tycker att Sverige är på fel väg. Det är allvarligt. Istället för pessimism behövs hopp och framtidstro.

Därför behövs ett nytt ledarskap för Sverige

 • öppenhet och tolerans
 • ansvar och handlingskraft
 • riktiga reformer för fler jobb och ökad trygghet

sol-has-bg

Nytt ledarskap för Sverige

Sverige är ett bra land att leva i, men det gäller inte alla. En ny underklass växer fram och tudelningen ökar mellan de som är inne och de som står utanför.

Under vår tid i alliansregeringen skapades mer än 300 000 nya jobb. Utanförskapet minskade trots att vi gick igenom en djup finanskris. Arbetslinjen befästes och viktiga satsningar på bredbandsutbyggnad, ROT och RUT öppnade nya möjligheter till jobb och företagande i hela landet. Valfriheten utökades, bland annat genom lag om valfrihetssystem och vårdvalet. Att välja omsorg och vart man vänder sig när man är sjuk har blivit en rättighet för allt fler.

Genom att föra en politik med fokus på jobben visade vi att det är möjligt att göra stora satsningar på skola, vård och omsorg samtidigt som människor får behålla mer av sin lön. Sänkt skatt för jobbskapande företag och för de med låga inkomster ledde till fler i arbete och därmed, år för år, högre skatteintäkter till skola, vård och omsorg. 2014 hade kommuner och landsting 100 miljarder mer att röra sig med jämfört med när Alliansen tillträdde.
Under Alliansregeringens tid var förtroendet för regeringen och för det politiska systemet högt och valdeltagandet ökade stadigt. På två år har detta förändrats. Sedan regeringsskiftet har förtroendet för regeringen minskat drastiskt. Allt fler ser negativt på Sveriges utveckling. Vi är nu halvvägs in i mandatperioden. Politiskt är det inte längre företagens villkor och jobben som står i fokus. Den reformagenda Alliansen stod för har bytts ut mot en krigsförklaring mot jobben.

På punkt efter punkt får regeringens politik allvarliga konsekvenser i människors vardag:

 • Företagarfientlig politik
  Regeringen har radat upp förslag som får stora konsekvenser för landets företagare. Valfriheten hotas av förslaget om vinsttak för välfärdsföretagen. Sex av tio småföretag stängs ute från offentliga upphandlingar då regeringen kräver kollektivavtal av alla. Kilometerskatten riskerar att innebära en ökad kostnad på 26 kronor per mil för ett åkeriföretag.
 • 28 miljarder i skattehöjningar
  Sedan 2014 har skatterna på jobb och företagande höjts med 28 miljarder. Trots socialdemokratiska vallöften om att inte höja skatten för vanliga löntagare så kommer allt fler som jobbar få mindre kvar i plånboken.
 • Tudelning av Sverige
  Regeringens egna beräkningar visar att en miljon människor kan befinna sig i utanförskap till 2020. Detta innebär att Sverige riskerar att få en ny underklass, fast i bidragsberoende. Ska denna utveckling brytas måste vi inse att alla jobb behövs, då behövs genomgripande reformer. Sänkta kostnader för företagen, en utbyggd tjänstesektor och fler enkla jobb utan krav på längre

”Den socialdemokratiskt ledda regeringen vrider Sverige åt fel håll. Medan otryggheten breder ut sig, utanförskapet växer och Sverige delas ser regeringen på… Mina vänner, det kan vi aldrig acceptera. Mot detta måste vi markera. Låta det framgå med all önskvärd tydlighet, att vi står för något annat. Att vi står för ett nytt ledarskap för Sverige.”

Annie Lööf, 23 september 2016

Läs hela talet här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.