Förtroenderådet, september 2016

(Observera att det talade ordet gäller)

Mina vänner.

Nu har vi en riktigt stark strategi på plats. En solid plattform att stå på.

Vi har tillsammans slagit fast viktiga målsättningar. Om vikten av att fortsätta presentera genomgripande reformer. Om vårt tydliga fokus på att få en ny Alliansregering efter nästa val. Om ökad jämställdhet och mångfald i vårt parti. Men framför allt – att vi ska stå för ett nytt ledarskap för Sverige.

Det är ord som förpliktar. Det är ett ställningstagande som är ansvarstyngt, som kräver handlingskraft. Men som också är helt nödvändigt.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen vrider Sverige åt fel håll. Medan otryggheten breder ut sig, utanförskapet växer och Sverige delas ser regeringen på. De har inte svaren på Sveriges utmaningar.

De nödvändiga reformerna uteblir.
Gammal politik dammas av och rullas fram igen.
De offentliga finanserna äventyras. Människor lämnas utanför.

Mina vänner, det kan vi aldrig acceptera.
Mot detta måste vi markera.
Låta det framgå med all önskvärd tydlighet, att vi står för något annat.
Att vi står för ett nytt ledarskap för Sverige.

***

Sverige står inför ett vägval.

Vad vi gör de kommande åren spelar roll. Det kommer att spela en avgörande roll i människors liv och vardag. Det kommer att definiera Sverige för en lång tid framåt.

Sverige är ett bra land att leva i, men inte för alla.
Sveriges ekonomi går bra, men det kommer inte alla till del.
Sverige har alla möjligheter att klara utmaningarna, men vi har fel regering.

Tillsammans ska vi ändra på det.

Socialdemokratins tillbakablickande och nostalgi, oförmågan att ta ut en riktning framåt ska bemötas med reformer och handlingskraft.

På avgörande punkter ska vi stå för en ny riktning.
På avgörande punkter ska vi stå för ett nytt ledarskap.
För jobben i hela landet, för tryggheten, för miljön.

Helt enkelt för att det är vad Sverige behöver.

***

Sverige behöver en ny politik för fler jobb.
En politik som inser att alla jobb behövs.

När människor arbetar blir Sveriges ekonomi starkare.

Jobb och företagande. Det är motorn som driver Sverige framåt. Och det är därför jag säger det om och om igen: alla jobb behövs. För att vi ska få resurser till det vi gemensamt vill satsa på, till välfärden, skolan, tryggheten men också för att förhindra en tudelning av Sverige.

Tudelningen.
Detta är en av våra största utmaningar.
Den går djup mellan stadsdelar och landsändar. Den skapar orättvisor mellan de som alltid har haft jobb, och de som kanske aldrig får något.
Mellan nyanlända och de som är födda i Sverige.
Mellan dem som har och de som saknar utbildning.

Enligt regeringens egna prognoser kan Sverige ha en miljon människor i utanförskap år 2020. En miljon i utanförskap. Det är otroligt många människor. Ett otroligt svek.

Tänk att vi startar en resa i Malmö och åker mot norr. Följer E4:an upp förbi Värnamo, mot Jönköping. Vidare via Linköping och Norrköping mot Stockholm. Passerar Uppsala, Gävle och Hudiksvall.

Vi fortsätter mil efter mil norrut. Härnösand, Umeå, Luleå. Åker förbi Överkalix. Passerar Kiruna. Kommer till Abisko. Kör en bra bit till bort mot norska gränsen.

Då har vi färdats 200 mil. Det tar ett dygn att göra den resan.

Tänk dig att hela vägen, varannan meter. Har det stått en människa.
Varannan meter en människa i utanförskap.

Det är den resan Sverige riskerar göra om regeringens prognoser slår in.

En ny social underklass riskerar då att växa fram.
Misstro och hopplöshet att breda ut sig.

Den utvecklingen måste brytas.

Sverige behöver reformer. Som ger alla en ärlig chans att arbeta och göra rätt för sig.

Därför behöver Sverige ett nytt ledarskap.
Som ser problemen, men även kan erbjuda lösningarna.

Vi behöver fler enkla jobb, utan krav på längre utbildning. Vi behöver det för att unga och nyanlända ska kunna få jobb. För att ett jobb alltid är bättre än ett bidrag.

Men vi behöver också spetskompetens och fler företag.

Morgondagens jobb kommer att fortsätta skapas i små företag. De skapas i en ny, dynamisk ekonomi, fylld av innovationer och modern teknik.

Delningsekonomin är här för att stanna. Tiden då företag hade närområdet som sin självklara marknad är förbi. Redan ser vi hur startups runt om i landet agerar på en global marknad från det ögonblick de föds. Vi ser hur regionala tillväxtkluster sprider kunskap och innovation. Hur de använder globaliseringen till sin fördel.

Företagandet ser inte ut som det en gång gjorde.
Globaliseringens möjligheter måste vi ta tillvara på. Nu som så många gånger förut.

Sverige har varit beroende av samarbete och handel långt mycket längre än någon av oss här kan minnas. Världen har legat för våra fötter länge. Globalisering är vår hemmaplan. För vår historia kantas av exportsuccéer.

Säkerhetständstickan.
Skiftnyckeln.
Papper och järn.
Bilar och telefoner.

Listan kommer att fyllas på med nya innovationer. Men då måste vi ge företagen chansen.

Vi måste skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för varje tänkbart jobb, för varje tänkbart företag.

Det är därför vi ska rusta Sverige för framtiden.

• Bygga bredband och modern infrastruktur.
• Knyta samman arbetsmarknadsregioner och stärka tillväxtkluster.
• Sänka kostnaderna för att anställa så att unga och nyanlända kan få jobb.
• Sänka kostnader på jobb och företagande.
• Satsa på fler enkla jobb utan krav på längre utbildning.
• Göra de nödvändiga förändringarna av arbetsmarknaden.
• Se till att utbildning leder till jobb. Att kompetensförsörjningen stärks.
• Lägga om politiken och satsa på jobben.
• Vi ska leda utvecklingen av den svenska modellen.

Sverige ska inte vara ett land som lämnar människor kvar vid vägkanten.
Vi ska ge alla en chans att bidra.

Så tar vi ansvar.
Så ser ett nytt ledarskap för jobben ut.
Det är ett ledarskap som Sverige behöver.

***

För några veckor sedan var jag i Rissne utanför Stockholm. Där mötte jag poliser som varje dag ser hur våldet tar över och otryggheten breder ut sig. Som ser hur kriminella gäng uppfostrar barn och ungdomar att visa respektlöshet mot samhället och polisen.

När bilarna brinner. Stenar kastas på blåljuspersonal. När ambulansen inte kommer fram till en tvååring som ramlat från ett fönster för att betongklumpar och stenar möter dem. När stöldligorna plundrar landsbygdens företag. När vardagsbrott inte klaras upp. När unga tjejer utsätts för ofredanden och övergrepp.
Då är måttet rågat.
Då är tryggheten hotad.
Då är rättsstaten under attack.

Polisens situation är pressad. Allt fler säger upp sig. Månad efter månad har vi mötts av larmrapporter om tillståndet inom den svenska polisen. Av patrullbilar som inte kommer. Den stora och viktiga omorganisation som myndigheten är mitt uppe i har skapat enorma påfrestningar.

Situationen är mycket allvarlig.

De poliser som dag efter dag jobbar hårt. De som sliter för tryggheten. De behöver mer resurser. De behöver få bättre betalt och fler kollegor. Fler brott behöver klaras upp. Inbrott ska inte lämnas utan åtgärd.
Ambulansen ska komma fram till den som behöver hjälp.

Det måste vara ordning och reda.
Svensk lag ska gälla i hela Sverige.
Straffen måste skärpas.
Brottsoffer ska få upprättelse.
Rättsstatens principer gälla.

Krisen inom polisen ska inte viftas bort med en axelryckning.
Sverige behöver ett ledarskap som tar trygghetsfrågorna på allvar, som ser till att tryggheten säkras i hela landet.

Mindre än så är faktiskt inte uppgiften.

***

Jobben och tryggheten. Det är två sidor av tudelningen.
Det krävs fler jobb, och fler enkla jobb, som minskar utanförskapet.

Det krävs trygghetsskapande åtgärder för att ta itu med brottslighet och den sociala oro som följer i tudelningens spår.

Men vi behöver också stärka det förebyggande arbetet. Det är den tredje självklara delen i arbetet för att stoppa tudelningen av Sverige. Den negativa spiralen måste vändas. Därför behöver det brottsförebyggande arbetet i landets utsatta områden stärkas.

Vi måste även aktivt stötta det civila samhällets insatser. Göra mer för att människor ska känna sig delaktiga. Känna att de har makt över sin vardag. Ta hjälp av civilsamhället alla eldsjälar för att fler ska kunna få jobb. Så att de som känner sig bortglömda och utanför kan bli en del av en gemenskap.

Vi vet att det finmaskiga nätverket av fristående organisationer, av ideella krafter och föreningar som finns över hela Sverige har stor möjlighet att påverka i människors vardag. Skapa sammanhang och delaktighet. Hjälpa till att hitta jobb.

De utgör ett en viktig del, en stomme för det integrationsarbete som vi måste göra. Ett arbete som kräver ett nytt ledarskap. Integrationen sker inte på de statliga myndigheterna eller kommunala förvaltningarna. Den sker ute i verkligheten. När människor möts.

Därför kommer Centerpartiet, i vår budgetmotion som vi presenterar om en dryg vecka, att satsa totalt en miljard kronor på civilsamhället för att förbättra integrationen genom fler jobb och mötesplatser. Och vi kommer att stärka tryggheten i de mest utsatta områdena genom satsningar på trygga stadsmiljöer och det brottsförebyggande arbetet.

Dessa förslag kompletterar våra satsningar på fler jobb och ökad trygghet genom mer pengar till polisen.

Vi tar krafttag mot tudelningen.
Det är en viktig investering. En tydlig markering.
Centerpartiet accepterar inte att vårt land delas och att människor lämnas i utanförskap.

Vi tänker göra allt som står i vår makt för att bryta tudelningen av Sverige.

***

Mina vänner.

Valfriheten är hotad.
Välfärden står inför stora förändringar.

Det som många föräldrar, äldre, elever och patienter tar för givet, nämligen att välja vård, skola och omsorg utmanas av en populistisk socialdemokrati.

Regeringen lägger nu all sin kraft på att göra statliga ingrepp i välskötta företag. Den verkliga tryggheten som välfärden ska stå för. Att skolor, vårdcentraler, sjukhus och omsorgsverksamheter håller hög kvalitet. Det har man glömt i sin iver att reglera och bestämma över människors vardag.

För Centerpartiet är valfriheten och kvaliteten det helt centrala. Den som inte levererar kvalitet har inte i välfärden att göra. Det gäller såväl kommuner som landsting, kooperativ och privata företag.

Med valfrihet får människor en chans att välja den skola eller det äldreboende som passar deras behov. Men de kan också välja bort det som inte passar. Fler alternativ, en mångfald ger högre kvalitet.

Den grundläggande principen är att valfriheten ska vara till för alla. Inte bara för dem som har råd. Inte bara för dem med kontanter och kontakter. Alla ska kunna välja på lika villkor. Med samma peng oavsett utförare ska man själv få bestämma.

För detta handlar om rättvisa. Det handlar om att skapa frihet. Självbestämmande. Det handlar om verklig makt. Det handlar om att kunna påverka sin egen vardag. Om att politiker inte ska överpröva ett beslut som man aktivt tagit. Om populära, välfungerande verksamheter som Socialdemokraterna vill straffa bort.

Ta Hans Bobergs hälsocentral i Hoting i Jämtland. Han har fasta läkare, nöjda patienter. Han stod tryggt kvar på patienternas och invånarnas sida när landstinget ville flytta hälsocentralen till den större tätorten. Nya närvården går med överskott. Landstinget med underskott.

Det är mot Hans Bobergs verksamhet regeringen riktar in sig. Det är hans patienter som får längre till vården. Hans patienter som får en otryggare tillvaro.

Deras rätt att välja. Deras hälsocentral. Den kommer jag att försvara.
Valfriheten ska inte vridas tillbaka, den ska inte begränsas. Den ska utvecklas med tydliga kvalitetskrav och uppföljning.

200 000 elever går i friskolor. 250 000 människor jobbar i de privata vårdföretagen. Vart tredje läkarbesök sker i privat regi. Det är dessa skolor och välfärdsföretag som hotas av nedläggning.

Men det är eleverna, patienterna och personalen som drabbas.

Sverige behöver ett nytt ledarskap som står upp för att valfrihet är en rättighet för alla. Och kvaliteten en självklarhet.

***

Från avgasröret i bilkön på Brooklyn bridge är det närmre än man tror till västanvinden på Älvsborgsbron. Utsläppen och miljöförstöringen känner inga gränser.

Från läkemedelsbolagens laboratorier till köttdisken i snabbköpet är det också nära. Antibiotikaresistensen får man på köpet.

Lika nära är det från tvättmaskinen till Östersjön. Kemikalier, nedskräpning och mikroplaster får förödande konsekvenser. Tvekönade abborrar, sjöfåglar med magen full av plast. Ekosystem som hotas.

Miljön och klimatet är enorma politiska utmaningar. De är globala ödesfrågor. Därför måste ett nytt ledarskap för Sverige också innebära att Sverige visar ledarskap i världen.

Sverige har under en lång rad av år visat att en ambitiös klimatpolitik är mer än bara en politik för miljön. Det är också en politik för tillväxt, innovationer och nya jobb.

Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 24 procent, samtidigt har BNP vuxit med 60.

Sverige har en lång väg att vandra innan vi brutit fossilberoendet helt. Men den vandring vi gjort visar att det går.

Sverige kan och ska vara en drivande kraft för att stärka och skärpa miljöpolitiken i EU och resten av världen.
Sverige kan och ska ha självförtroende.
Sverige kan och ska visa ledarskap.
Och det ledarskapet handlar om mycket mer än att blåsa upp siffrorna i miljödepartementets budget.

För regeringen målar sin miljöpolitik i starka färger. Men skrapar man lite på ytan inser man snart hur blekt det är därunder.

Bakom regeringens siffror döljer sig något annat. Tre fjärdedelar av satsningen ska inte ens ske den här mandatperioden. Man räknar samma budgetposter flera gånger.

För Centerpartiet handlar inte miljöpolitik om vem som skriker högst. Det viktigaste är att satsningarna är effektiva. Att de gör skillnad.

Jag är trygg med våra resultat. Vi fick det förnybara att växa. Vi drev på för en giftfri vardag, för mindre antibiotika.

Det behövs ett ledarskap i miljöpolitiken som sätter tydligt fokus på resultat.

Vi måste fortsätta minska utsläppen från transportsektorn.
Vi behöver effektiva styrmedel som gynnar offensiv miljöteknik
Vi behöver låta företag och forskare sporra varandra till fortsatt teknikutveckling.

Och vi måste leva efter principen att det alltid ska vara billigare och lättare att vara klimatsmart än att släppa ut.

Av de tre samhällsfrågor som människor i Sverige oroar sig mest för kommer miljöförstöringen på första plats och klimatförändringarna på tredje.

Att varje dag ta människors oro för miljön, hälsan och klimatet på allvar. Att varje dag driva på för minskade utsläpp och en trygg livsmiljö. Det är vad ledarskap i miljöfrågan innebär. På den punkten sviker inte Centerpartiet. Det kan jag lova.

***

Centervänner.

Det är knappt två år kvar till valet 2018.

I dag har vi antagit vår strategi för framtiden. Och med den en viktig uppgift. Tillsammans, i hela landet, i kommuner och regioner måste vi visa vad vårt ledarskap för Sverige handlar om.

Men vi måste också ta striden, nu och hela vägen fram till valdagen.

Ta striden för att de som står utan jobb och utanför samhället ska välkomnas in i värmen.

Ta striden för trygghet i hela landet.

Striden för integration och sammanhållning. För alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung och religion. För en resultatinriktad miljöpolitik.

Ta striden för kvaliteten och valfriheten i välfärden. För självbestämmande och frihet.

Men vi ska också ta striden mot den trötta politik som lägger krokben för småföretag och jobbskapare. Striden mot nya skatter och pålagor.

Vi ska ta striden mot ett Sverige där våld och laglöshet breder ut sig.

Striden mot ett tudelat Sverige där en ny underklass växer fram.

Vi har en reformagenda för Sverige. Vi är redo.
Vi står för det nya ledarskap som Sverige behöver.

Tack!