Centerpartiet lokalt
  • / Jonny Cato

Jonny Cato

Personbild


Riksdagsledamot, Skåne Västra, talesperson för migrationsfrågor

Jag vill se ett samhälle som präglas av framtidstro, öppenhet och frihet. Ett samhälle där var och en utifrån sina förmågor får möjlighet att växa. Frågor om medmänsklighet, ökat självbestämmande och ett bättre företagsklimat är grunden i mitt politiska engagemang.

Jag vill:

  • Bidra till att människor ska få bestämma mer själva.
  • Jobba för öppenhet och medmänsklighet.
  • Att företagen får bättre villkor så att jobben blir fler.
Kontakta Jonny Cato

Kontakta Jonny

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....