Martina Johansson

Personbild


Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Trygghet är viktigt för mig och för mig betyder det bland annat att man kan lita på människorna runt mig. Privat är det en trygghet för mig att kunna leva tillsammans med min man och våra två barn. Tryggheten är något som jag även har med mig i politiken. Att vara öppen och ärlig i de diskussioner jag för och när jag fattar beslut. Det är även viktigt för mig i min ideologiska kompass.

Alla människors lika värde är en grundbult för mig och det återkommer i politiska beslut. Oavsett vem jag är så ska jag få möjligheten att klara skolan med godkända betyg, få tillgång till arbetsmarknaden, kunna leva mitt liv med vem jag vill men även att få den vård och omsorg jag behöver.

Kontakta Martina Johansson

Kontakta Martina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.