Kristina Yngwe: "Svårt att ta regeringens landsbygdspolitik på allvar"

Regeringen presenterade idag en landsbygdsproposition vars fokus enbart ligger på mål och långsiktig inriktning.
Konkreta förslag för att förbättra livet på landsbygden saknades.
- Det är svårt att ta regeringens ”landsbygdssatsning” på allvar när de driver en landsbygdsfientlig politik med bland annat en kilometerskatt, säger Kristina Yngwe (C) som satt med i Landsbygdskommittén.

I januari 2017 presenterade den parlamentariska landsbygdskommittén 75 konkreta förslag för hur utvecklingen för Sveriges landsbygder kan stärkas. Nu, mer är ett år senare, har regeringen fortfarande inte gjort förslagen till verklighet. Istället handlar regeringens proposition enbart om mål och inriktning för landsbygdspolitiken.

- Vi är överens om målen men jag efterlyser konkreta förslag. Landsbygden behöver skarpa förslag som till exempel avskrivning av studieskulder för de som bor på landsbygden, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet har länge kritiserat regeringen för att de bedriver en landsbygdsfientlig politik. Gång efter gång har de lagt fram förslag som försämrar livet på landsbygden. Det handlar om kilometerskatten, flygskatt, höjd biomoms och att staten inte ersätter de markägare som inte får avverka sin egen skog.

- Det är svårt att ta regeringens landsbygdssatsning på allvar när vi samtidigt ser att de på område efter område under den gånga mandatperioden drivit en landsbygdsfientlig politik och försvårat livet för människor och företag på landsbygden, säger Kristina Yngwe.