C vill se Parisavtal mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistensen är en tickande bomb. Vi måste agera kraftfullt och fort, annars riskerar vi att sjukdomar såsom lunginflammation hos små barn inte går att bota. Forskningens värsta scenario säger att 10 miljoner människor kommer att dö av resistens år 2050 – fler än vad som sammanlagt kommer dö av cancer och i trafikolyckor.

Likt Parisavtalet på klimatområdet vill Centerpartiet se ett globalt avtal för antibiotikaresistens. Det är dags att EU tar ansvar och driver initiativet för ett gemensamt avtal. Det behövs konkreta mål om hur användningen av antibiotika hålls mer ansvarsfull och det måste finnas konsekvenser för de som inte agerar.

– Centerpartiet har varit pådrivande i EU för att få till lagstiftning som begränsar användning av antibiotika. Vår Europaparlamentariker Fredrick Federley har förhandlat fram det veterinärmedicinska paketet. Paketet begränsar och förändrar hur antibiotika får skrivas ut i djuruppfödningssektorn, en sektor som bär en stor del av problemet, säger Annie Lööf.

Tidigare har världens länder framgångsrikt samlats i globala avtal, nu senast i Paris 2015 för klimatet. Det har gjort skillnad, på riktigt. Med konkreta och bindande mål där alla tar ansvar kan vi göra detsamma för att möta hotet om antibiotikaresistens. EU måste även hjälpa utvecklingsländerna i arbetet mot resistenta bakterier. Det är inte bara en fråga om solidaritet. Det är en fråga om överlevnad.

– Vårt mål är att antibiotikan endast ska användas där den är nödvändig. All användning av antibiotika bidrar till resistensutveckling. Därför är det viktigt att den felaktiga och onödiga användningen minskar dramatiskt, säger Annie Lööf.