Gängkriminaliteten – Nu måste vi göra mer

Centerpartiet ser mycket allvarligt på gängkriminaliteten och de många fall av grovt våld, skjutningar, förnedringsrån och våldsamma upplopp som skett runt om i landet. De drabbar oskyldiga, skapar otrygghet i samhället och är en akut fråga för politiken att ta i tu med.

Centerpartiets rättspolitiska talperson Johan Hedin kommenterar.

Centerpartiet har länge drivit på för att kraftigt skärpa straffen för brott med koppling till gängkriminalitet. Vi har också drivit på för den kraftfulla förstärkning som nu sker inom polisen och rättsväsendet. Vi vill se ett stärkt vittnesskydd, fler ordningsvakter, ett kronvittnessystem, vistelseförbud som frivårdspåföljd och ett tekniklyft för kameraövervakning. Vi förespråkar nolltolerans mot småbrottslighet, både för att få fast de personer som även begår tyngre kriminalitet men också för att fånga upp personer tidigt i deras kriminella bana. Vi drev nyligen igenom kraftfullare skrivningar i den nya lagen om ungdomsövervakning.

Vi måste alla göra mer, även Centerpartiet. Vi ser en helt ny nivå av råhet i de brott som de kriminella gängen begår. Vi måste ytterligare stärka upp polisen, rättsväsendet och lagstiftningen så att den sätter stopp för den grova gängbrottslighet vi ser idag. Vi måste hejda nyrekryteringen bland unga, minska utsattheten i förorterna och sätta in effektiva och handfasta förebyggande insatser. Det behövs en ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri.

Samtidigt behöver alla partier gemensamt vara med och ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring hur vi ska stoppa våldet och den grova brottsligheten. Det är därför den parlamentariska trygghetsberedning som Centerpartiet tog initiativ till behövs även framåt. Det är beklagligt att flera partier valde att lämna de blocköverskridande gängsamtalen för ett år sedan.

Det är helt oacceptabelt att kriminella gäng håller hela bostadsområden i skräck, mördar på öppen gata och utgör en fara för allmänheten. När föräldrar tvingas hålla sina barn hemma från skolan och hemtjänsten ställer in besök på grund av gängkonflikter är det ett hot mot vårt öppna demokratiska samhälle.

Det handlar om att du ska kunna leva och röra dig fritt utan rädsla för att bli utsatt för brott, och bokstavligen talat hamna mitt i skottlinjen. Just nu står vi inför svåra utmaningar, men vi i Centerpartiet kommer att jobba hårt för alla människors trygghet.