Abir Al-Sahlani med i kommitté mot desinformation

EU ökar insatserna för att bekämpa desinformation och yttre påverkan mot demokratiska processer i Europa. Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani tar plats i en nyinrättad kommitté som ska fokusera på dessa frågor.
– Ryssland har ökat intensiteten i detta arbete efter invasionen av Ukraina, det ser vi tydligt, säger Abir Al-Sahlani.

Nästa år är det val till Europaparlamentet. Inför detta varnar nu Europaparlamentet för att påverkansoperationer, propaganda och desinformation från länder utanför EU kommer att öka drastiskt. Framför allt ser parlamentarikerna i den nya kommitté som Europaparlamentet tillsatt och som är i gång och arbetar med dessa frågor en ökad aktivitet från Ryssland.

– Efter Putins vedervärdiga invasion av Ukraina har det blivit väldigt tydligt hur Ryssland arbetar för att påverka utvecklingen i EU och i unionens grannländer i öster och på Balkan, säger Abir Al-Sahlani, som är med i kommittén som representant för den liberala partigruppen Renew Europe.

Kommittén är i gång med arbetet sedan någon månad tillbaka och har redan beslutat om oberoende utredningar av rysk påverkan i tidigare demokratiska processer i EU, till exempel kring självständighetsdebatten i Katalonien.

– Vi ser tydligt hur den ryska agendan förs fram i många medlemsstater, som i Tyskland. Polen, Ungern och Slovakien är länder som vi ser som speciellt utsatta. Sen kunde vi också läsa i svensk media i veckan hur Ryssland planerar att påverkar Sverige genom att använda frågan om havsmiljön i Östersjön, så det finns överallt.

Sedan en stor korruptionshärva med kopplingar till Qatar och Marocko uppdagades i Europaparlamentet i vintras, har kommittén också fått i uppdrag att se över regler för att säkerställa parlamentets självständighet, integritet och transparens.

– Som EU:s enda folkvalda institution, är det helt avgörande för vår trovärdighet att vi kan ta demokratiskt fattade beslut utan påverkan från utländsk makt, säger Abir Al-Sahlani. Det vore skadligt för den folkliga förankringen om vi inte klarar att förvalta väljarnas och medborgarnas förtroende.