Emma Wiesner: En seger för miljön, klimatet och landsbygden

Europaparlamentet röstade i dag igenom sin position gällande lagen om naturrestaurering.
Centerpartiet röstade ja till förslaget efter att ha fått igenom flera viktiga ändringar i texten.

– Nu har vi en otrolig möjlighet att få igenom en bra version av den här lagen – som stärker den biologiska mångfalden utan att vi offrar våra gröna näringar och den svenska landsbygden, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

Lagen om naturrestaurering har varit den stora debattfrågan i Europaparlamentet under våren. Splittringen har varit stor och i en rad jämna omröstningar har olika utskott röstat både för och emot att förkasta hela EU-kommissionens grundförslag.

Men till slut nådde förslaget Europaparlamentet. Efter en lång omröstning på onsdagen stod det klart att parlamentet röstat ja till en text som är den position man nu tar med in i förhandlingar med Ministerrådet och EU-kommissionen.

– Centerpartiet fick igenom en rad väldigt viktiga förändringar i texten, vilket gjorde att vi röstade ja till slutprodukten. Det här visar hur viktigt det att aldrig sluta arbeta politiskt med svåra frågor. Att förhandla in i det sista här i korridorerna för att få igenom en klok lagstiftning – det är bra politik, säger Emma Wiesner.

De fyra viktigaste förändringarna av lagen som gjorde att Centerpartiet röstade för:

  • Att återskapandet av natur och habitat ska syfta till att återställa skadad natur, det ska inte syfta till att återskapa natur endast för återskapandet skull.

– Detta var otroligt viktigt för oss, eftersom det är den här paragrafen som skapar de enorma arealerna för Sverige med en miljon hektar betesmark och två miljoner hektar produktiv skogsmark som skulle ha påverkats. Detta är nu borta, det är väldigt skönt, säger Emma Wiesner.

  • Icke-försämringsprincipen är borta. Den innebar att natur som omfattas av förslaget aldrig skulle få utsättas för någon form av negativ påverkan.

– Detta hade skapat en enorm rättsosäkerhet för svensk jord- och skogsbruk som hade kunnat betyda att mark och natur helt plötsligt ska skyddas. Detta är nu också borta, säger Emma Wiesner.

  • Artikeln om parkmarker och städer är förändrad.

– Det var detta förslag som krävde att Kiruna skulle skapa motsvarande två Andorra, runt 90 000 hektar, ny parkmark. Detta var ett galet felkonstruerat förslag som nu är förändrat och fungerar för Sverige, säger Emma Wiesner.

  • Hårda krav på återvätning av jordbruksmark borta.

Den sista är punkten som var otroligt viktigt fört oss gällde återvätning av jordbruksmark. Som förslaget var konstruerat från kommissionen kunde 13 procent av svensk jordbruksmark drabbas och få kraftigt försämrad bördighet.

Klart att det fortfarande finns saker vi inte gillar, eller hade velat varit annorlunda, men med dessa fyra stora, tillsammans med rådets allmänna inriktning, tror vi att grunden för en bra lagstiftning som dels tryggar ekonomisk aktivitet, livsmedel, bioekonomi och natur och biologisk mångfald är möjlig.

Detta hade inte varit möjligt utan vårt hårda arbete in till sista minut innan voteringen.. Det var ändringsförslagen som skrevs på Centerpartiets kontor som ändrade inriktning av lagen och som gjorde att vi kunde stötta. Detta visar på att om man står på sig fram till i sista stund, i stället för att ge med sig som andra svenska partier gjort, eller sitta i ett hörn och inte förhandla alls, så kan man få igenom sina saker och göra stor förändring.