EU: Emma Wiesner får ett nytt förhandlingsuppdrag

Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner har fått i uppdrag att förhandla fram EU:s nya lagstiftning om gröna påståenden.

– Det är oerhört kul att ha fått det här uppdraget. Det är ett roligt uppdrag som jag ser fram emot. Det måste bli enklare att göra miljömedvetna val och det hoppas jag att den här lagstiftningen kommer bidra till, säger Emma Wiesner.

Målet med förslaget om gröna påståenden är att reglera miljöpåståenden på den inre marknaden och att det ska bli enklare för den enskilda konsumenten att göra miljömedvetna val. Samtidigt ska förslaget motverka som så kallad ”greenwashing” för att skydda konsumenter mot vilseledande miljöpåståenden.

- Det ska vara lätt att välja rätt och det görs genom att klimatmärka fler produkter. Det ska också bli tydligare med vad som gäller för företag, samtidigt som den administrativa bördan ska begränsas och förutsättningarna för små och medelstora företag tas i beaktande, säger Emma Wiesner.

Förslaget är också viktigt för att säkerställa lika konkurrensvillkor på EU:s inre marknad och skydda serösa aktörer. Detta genom att rensa upp antalet miljömärkningar och göra det mer harmoniserat.

- Det här är ett viktigt steg för att motverka falska påståenden som drar ner tempot i den gröna omställningen. De aktörer som investerar och är i framkant gällande klimatarbetet ska inte knuffas undan av oseriösa företag som inte har bevis för sina uttalanden, säger Emma Wiesner.