EU: Förbjud sexköp i hela EU

EU måste bli starkare i kampen mot människohandel och trafficking. Därför har Centerpartiet lagt fram i förhandlingarna av EU:s direktiv emot människohandel ett förslag att förbjuda sexköp i hela EU.

- EU:s medlemsländer måste verkligen visa att vi står på de mest utsattas sida. Vi måste, gemensamt, bekämpa människohandel. Att föreslå detta är kontroversiellt – men det är den enda lösningen för att tackla människohandeln, på riktigt, säger Abir Al-Sahlani, europaparlamentariker.

Varje år blir över 7 000 personer offer för människohandel i EU, men mörkertalet misstänks vara mycket stort. Majoriteten av dem som faller offer också är kvinnor eller unga flickor och tre fjärdedelar av alla förövare är män. Den vanligaste formen av människohandel i EU är, enligt EU-kommissionen, sexuellt utnyttjande. För att komma åt problemet med människohandel måste vi ha en lösning på EU-nivå.

-       Den som köper sex eller utnyttjar kvinnors kroppar är alltid en förövare, oavsett kontext. Den form av psykisk och fysisk tortyr som det innebär, är inget man ger sig in på frivilligt. Och väl fast i sexhandeln, är det nästan omöjligt att lämna den, säger Abir Al-Sahlani.

I EU är det ett brott att tvinga kvinnor att sälja sex, men i flera länder är sexköp lagligt så länge som kvinnan gör det som ”egenföretagare” eller om hon ”själv gått med på det”. Men problemet är den gråzon som uppstår när kvinnor som utnyttjats för och tvingats sälja sex i dessa länder, där sexköp samtidigt är lagligt, ska visa på att de har fallit offer för människohandel.

-       Det är upp till kvinnan att påvisa att hon blivit tvingad av en man att sälja sex, att hon inte haft något annat val. Det är oerhört problematiskt och ofta något som är en svår och betungande uppgift för någon som är så psykologiskt nedbruten som man blir av att vara fast i människohandel och utnyttjas av hänsynslösa förövare.