EU: Abir Al-Sahlani får nytt förhandlingsuppdrag

Centerpartiets europaparlamentariker Abir Al-Sahlani har fått i uppdrag att förhandla det europeiska funktionsrättskortet för den liberala gruppen för jämställdhetsutskottet.

Hela mandatperioden har jag tryckt på att EU:s fria rörlighet tyvärr inte gäller alla - och att vi måste ha det här kortet. Ett av mina vallöften under 2019 var att förbättra situationen för de med funktionsvariationer och jag kommer jobba stenhårt med förslaget i Europaparlamentet, säger Abir Al-Sahlani.

I teorin har alla EU:s medborgare rätt till fri rörlighet mellan medlemsländerna. I praktiken begränsas dock personer med funktionsvariationer när de reser inom EU då deras status inte erkänns på ett likvärdigt sätt av alla länder. De går miste om förmåner som de egentligen ska ha rätt till, vilket både kostar rent ekonomiskt men också kan göra att lusten att resa i Europa försvinner.

– Det är tydligt att Europa inte gjort tillräckligt för att säkerställa att alla medborgare har rätt till fri rörlighet. Vi har en skuld till våra medborgare att fixa detta, för vi ser en utbredd diskriminering mot personer med funktionsvariationer i samhället, säger Abir Al-Sahlani.

Det gemensamma funktionsrättskort (EU Disability Card) ska fungera som bevis på funktionsvariation i alla EU-länder. Det blir obligatoriskt för, både privata och offentliga, tjänsteutförare att erbjuda samma förmåner och särskilda villkor till innehavare av EU-kortet som de erbjuder till nationella medborgare med funktionsvariation.

Kortet gäller för kortare resor och innefattar bland annat de förmåner som ges vid kulturevent, museer, nöjesparker, sport och andra fritidsaktiviteter samt för kollektivtrafik. De kan röra sig om fritt inträde, lägre biljettpris, prioriterat tillträde eller personlig assistans och rörlighetshjälpmedel.

– De kan ha svårare att resa rent fysiskt, bli illa bemötta eller inte betrodda när de visar sina nationella intyg, nekas det stöd de behöver och dessutom stigmatiseras ytterligare när till exempel fusk och bedrägerier med funktionsrättskort avslöjas, säger Abir Al-Sahlani.

Enligt SCB har uppemot 36 procent av den vuxna svenska befolkningen en eller flera funktionsvariationer. Det saknas dock en övergripande definition av funktionsnedsättning i Sverige, och i dagsläget används ingen typ av funktionsrättskort. Det här kortet kräver alltså lite av ett systemskifte i Sverige.

– Det är oerhört viktigt med ett enhetligt kort som går att använda i praktiken. Fokus ska vara individens bästa. Det ska vara frivilligt att ansöka om kortet för den som känner att de behöver kortet, antingen på egen hand eller med hjälp av assistent om personen önskar, säger Abir Al-Sahlani.