EU: Centersegrar ger stora vinster för svenska lantbrukare

Tack vare Centerpartiet får svenska bönder undantag från EU:s höjda krav på minskat användande av växtskyddsmedel.
– Nu ser vi till att övriga EU-länder får göra sin hemläxa för att bli lika miljövänliga som de svenska lantbrukarna. Detta stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft något enormt, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

ENVI, miljöutskottet i Europaparlamentet, har röstat igenom sitt förslag till ny växtskyddsmedelsförordning i EU.

– Om någon hade frågat för mig ett år sedan om jag hade kunnat rösta ja hade jag nog bara skrattat. Men, efter ett enormt bra arbete från den liberala gruppens förhandlare kunde jag rösta ja till förslaget, säger Emma Wiesner.

Förslaget syftar till att begränsa användningen av växtskyddsmedel för att stärka den biologiska mångfalden i Europa. När arbetet inleddes med förslaget satte Centerpartiet upp tre konkreta krav – vilka alla gick igenom och som nu ger tre stora vinster för Sveriges lantbrukare.

  • 1. Stora föregångare som Sverige ska få undantag. Det innebär att det svenska lantbruket fram till 2030 behöver minska växtskyddsmedelsanvändandet med 15 procent, och mängden av de mest toxiska substanserna med 25 procent.

Det svenska lantbruket har redan klarat av detta. Sedan jämförelselåren 2015–2017 har användandet minskat med 17 procent, och av det mest toxiska har Sverige redan minskat med 13 procent, så vi med andra ord är vi på god väg. Alla andra länder, förutom Finland och Danmark, behöver minska användandet med minst 35 procent, och i vissa fall behövs mängden av de mest toxiska substanserna minskas med 80 procent.

– Att dessa höga siffror inte gäller Sverige beror på att Centerpartiet krävde och fick igenom ett undantag för de länder som nyttjar mindre än 35 procent av EU:s snitt av växtskyddsmedel, vilket är fallet tack vare de svenska bönderna. Svenska lantbrukare är antagligen bäst i världen på växtskyddsmedelsanvändande. Vi använder nämligen bara en femtedel så mycket växtskyddsmedel som EU-genomsnittet, och bara en tiondel så mycket av de farligaste substanserna, säger Emma Wiesner.

  • 2. Vi måste garantera alternativa växtskyddsmedel. För att Centerpartiet skulle kunna stötta förslaget om att fasa ut växtskyddsmedel behövde vi se till att det snabbt kommer ut alternativ på marknaden. Här har vi fått in att godkännandet av alternativa och biologiska växtskyddsmedel måste gå mycket snabbare, samt att försäljningen av dessa kraftigt ska öka.

– Detta, tillsammans med att vi har börjat arbeta med förslaget om att tillåta gensaxen inom växtförädling, skapar fler alternativa växtskyddsmedel samt bättre grödor, säger Emma Wiesner.

  • 3. Det tredje kravet Centerpartiet ställde var att ha en nödbroms, vilket vi också fick igenom. Om vi 2029 ser att mängden alternativa växtskyddsmedel och implementeringen av integrerat växtskydd inte är tillräcklig, så kommer kravet på att nå reduceringarna till 2030 senareläggas.

– Det är några saker jag är mindre nöjd med. Dels tycker jag att kraven vad gäller integrerat växtskydd är för detaljerade och så även kraven på känsliga områden, även om båda är mycket bättre än i kommissionens ursprungsförslag. Just därför röstade jag annorlunda där, för en mer flexibel skrivning. Det gick inte igenom i utskottet, men jag har förhoppningar om att det kommer bli bättre när vi röstar i hela parlamentet om en månad, säger Emma Wiesner.

– Därefter ska förslaget förhandlas med medlemsstaterna. Deras arbete med frågan går dock långsamt, så jag tror inte att vi kommer ha hunnit rösta om en slutgiltig överenskommelse innan EU-valet i juni nästa år, säger Emma Wiesner.