Centeridé blir verklighet i EU: Talangpoolen är här

När Centerpartiets europaparlamentariker Abir Al-Sahlani skrev en rapport åt Europaparlamentet hösten 2021 introducerade hon idén om en talangpool för arbetskraftsinvandrare. Nu blir idén verklighet!
– Jag är så glad och stolt, säger Abir Al-Sahlani.

Förslaget från Abir Al-Sahlani handlade om en talangpool för att underlätta matchningen mellan europeiska företag och tredjelandsmedborgare som vill söka jobb i EU.

I veckan presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag för att etablera just denna talangpool. Det kommer inrättas en gemensam europeisk plattform, där potentiella arbetstagare kan söka jobb och potentiella arbetsgivare kan posta jobbannonser. Plattformen kommer hämta inspiration av EURES, den webbsida som möjliggör för EU-medborgare att söka jobb i andra EU-länder än sitt hemland.

– Jag är så glad och stolt att talangpoolen nu är här på riktigt! Återigen visar kommissionen att man förstått att kompetensbristen som vi ser i hela EU måste lösas med en rad olika verktyg – där internationell kompetens är en självklar del, säger Abir Al-Sahlani.

– Vår öppenhet mot omvärlden och vår förmåga att attrahera alla olika nivåer av utländsk kompetens kommer att vara helt avgörande för vår samhällsekonomi.

Till talangpoolen hör initiativ som ska underlätta erkännandet av tredjelandsmedborgares kvalifikationer och skapa ett mer enhetligt system mellan medlemsländerna. Detta är en viktig pusselbit för att attrahera utländsk arbetskraft och visa att Europa är öppet för dem som vill komma hit för att arbeta. Statistik visar nämligen att fler tredjelandsmedborgare än EU-medborgare är överkvalificerade för de jobb de har i EU – en förlust för både individerna själva och för samhällsekonomin.

Talangpoolen är också ett sätt att skapa fler lagliga vägar för migration till Europa. Den svårighet som många företag, inte minst små och medelstora företag, har att hitta rätt kompetens skulle delvis kunna lösas av att låta människor på flykt som vill arbeta i Europa faktiskt få jobba och bidra till samhället.

- Jag kom själv till Sverige som flykting när jag var 15 år. Jag vet den glöd som finns hos invandrare, ivern att vilja bidra och göra rätt för sig i sitt nya hemland, säger Abir.

Den slutliga utformningen av talangpoolen ska nu förhandlas i Europaparlamentet och ministerrådet och förhoppningsvis färdigställas innan mandatperiodens slut.