EU: Abir Al-Sahlani får nytt förhandlingsuppdrag

Centerpartiets europaparlamentariker Abir Al-Sahlani får i uppdrag att förhandla Europaparlamentets förslag om en europeisk talangpool. Förslaget kommer ursprungligen från Abir själv, som under hösten 2021 introducerade idén om en talangpool för arbetskraftsinvandrare.
- Ibland är det extra roligt att vara politiker. Som när man får en idé och den blir verklighet – i hela EU! Nu ser jag ser fram emot att börja förhandlingarna, säger Abir Al-Sahlani.

Företag över hela Europa och i alla möjliga branscher vittnar om kompetensbristen. Därför måste det bli enklare för europeiska företag att hitta tredjelandsmedborgare som vill söka jobb i EU. En europeisk talangpool för att underlätta matchningen och hitta rätt kompetenser är definitivt ett steg i rätt riktning.

– Kompetensbristen i EU är ett rejält hot för vår union och jag är övertygad att talangpoolen är ett förslag, av många, som kommer att göra skillnad, säger Abir Al-Sahlani.

Talangpoolens styrka är att den kommer utgöra ytterligare ett verktyg för att underlätta matchning - den ersätter varken existerande mekanismer för rekrytering eller inkräktar på medlemsstaternas självbestämmande på arbetsmarknaden. Men då krävs att alla länder faktiskt inför talangpoolen och möjliggör för sina företag att posta annonser där.

– I den kris som kompetensbristen faktiskt är, så måste vi vara öppna för olika lösningar. Talangpoolen är ett sätt för företag och arbetstagare att upptäcka varandra och där tycker jag inte att politiken ska stå i vägen.

Talangpoolen är också ett sätt att skapa fler lagliga vägar för migration till Europa. Den svårighet som många företag, inte minst små och medelstora företag, har att hitta rätt kompetens skulle delvis kunna lösas av att låta människor på flykt som vill arbeta i Europa faktiskt få jobba och bidra till samhället.

– Jag kom själv till Sverige som flykting när jag var 15 år. Jag vet den glöd som finns hos invandrare, ivern att vilja bidra och göra rätt för sig i sitt nya hemland, säger Abir.

Såhär kan det alltså gå, från idé hela vägen till verklighet i EU. Det är såhär som Centerpartiet jobbar för att göra skillnad i EU.