Centerpartiet lägger fram resolution till ALDE för att säkra långsiktigt militärt stöd till Ukraina

Centerpartiet har tillsammans med partiets liberala ukrainska systerpartier Holos och SN lämnat in en resolution som kräver ett större engagemang för Ukrainas försvar till ALDE:s extrakongress som hålls mellan den 20 och 21 mars i Bryssel.

– Ukraina kämpar nu inte bara för sin frihet, utan även för vår säkerhet, frihet och de fri- och rättigheter som vårt samhälle bygger på. Det är vår plikt att stötta Ukraina så mycket som behövs i det oerhört svåra läge som landet befinner sig i, säger Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok.

Resolutionen kommer i en tid då den ryska krigsmakten intensifierat sitt anfallskrig mot Ukraina, och föreslår flera viktiga åtaganden för att stärka den ukrainska försvarsförmågan och uthålligheten. I resolutionen föreslås att europeiska regeringar ökar sitt militära stöd till Ukraina genom att bland annat skicka stridsflyg såsom JAS 39 Gripen.

Vidare efterfrågas att ALDE och dess medlemmar tillsammans arbetar för ett hållbart och långsiktigt stöd till Ukraina, exempelvis genom att länder avsätter en procentuell andel av BNP till stöd för Ukraina.

– Vi måste erkänna att EU hittills har misslyckats att leverera den nödvändiga mängden ammunition som krävs för Ukrainas försvar. Därför behöver vi leverera mer, men vi föreslår också ett starkare åtagande genom samproduktion av krigsmateriel med Ukraina och förbättrade logistik- och reparationskedjor för krigsmateriel som ska levereras till Ukraina, säger Muharrem Demirok.

En viktig fråga som just nu diskuteras inom EU är vad som ska ske med de ryska tillgångarna som är frysta i EU till följd av sanktioner. Resolutionen föreslår att EU omedelbart påbörjar en process för att beslagta alla frysta ryska tillgångar och att dessa används för att stödja Ukrainas återuppbyggnad.

– Ukrainas säkerhet är en integrerad del av hela Europas säkerhetspolitiska framtid. Därför måste vårt gemensamma åtagande gentemot Ukraina vara enat och orubbligt med det uttalade målet om att Ryssland ska förlora kriget. Det kräver uthålliga och långsiktiga försvarsstrukturer inom EU, inte minst då det tyvärr inte går att utesluta att Ryssland kommer sprida konflikten till andra delar av vår kontinent, avslutar Muharrem Demirok.