Ett nytt kapitel i EU:s klimatpolitik

Nu börjar ett nytt kapitel i EU:s klimatpolitik. Europaparlamentet har nu sagt ja till världens första lagstiftning om certifiering av kolsänkor. Centerpartiets europaparlamentariker Emma Wiesner har varit förhandlare för förslaget.

- Lagen innebär ett nytt kapitel i klimatpolitiken. EU blir först i världen att definiera och lägga grunden för en transparent och ambitiös marknad för negativa utsläpp, som klimatforskningen är enig om behövs för att nå klimatmålen och Parisavtalet, säger Emma Wiesner.

Ramverket bestämmer vilka sätt att binda koldioxid på som anses vara hållbara, och omfattar kolsänkor, produkter som trähus, industriella processer, samt vissa utsläppsminskningsåtgärder inom lantbruket.

Nu kommer negativa utsläpp kunna certifieras, paketeras och säljas. Något som visar att kolsänkor är riktiga. Det kommer skapa nya intäkter för lantbrukare, skogsägare och energibolag, samt ta oss närmare våra klimatmål, då detta lägger grunden för storskaliga negativa utsläpp.

- Nästa steg blir att skapa mål och en marknad för negativa utsläpp, men nu är vi ett steg närmare storskalig koldioxidinfångning. Det här är inte ”science fiction” som andra partier påstår. Flera svenska projekt står redo och får nu äntligen trovärdiga certifikat att luta sig mot. Nu får vi slut klimatfusket och oseriös klimatkompensation, säger Emma Wiesner.

- Det har varit ett drömuppdrag. Det är så här vi sänker utsläppen på riktigt, säger Emma Wiesner.