C, S, MP och V i gemensam uppmaning till L

Tillsammans har vi nu en riksdagsmajoritet för offentlighetsprincipen. Den 24 april har L möjlighet att visa att de menar allvar med sin omsvängning genom att stödja vårt förslag i riksdagen.

Den 10 april meddelade Liberalernas partiledare Johan Pehrson att Liberalerna svänger och nu vill se offentlighetsprincip även för friskolor. Så sent som dagen innan, den 9 april 2024, röstade dock Liberalerna nej till ett förslag från C, S, MP och V om att införa offentlighetsprincipen även för fristående skolor.

C, S, MP och V vill nu se att L menar allvar.  Då måste L gå från ord till handling den 24 april, och då röstar för att offentlighetsprincipen ska införas även för fristående skolor.

– Om Liberalerna menar allvar måste de visa det i praktisk handling genom att tillsammans med oss rösta för det förslag om införande av offentlighetsprincipen för fristående skolor den 24 april. Annars är detta bara tomt prat från L, säger Anders Ådahl, utbildningspolitisk talesperson (C), Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson (S), Camilla Hansén, utbildningspolitisk talesperson (MP) och Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson (V).

Bakgrund:

Samtliga partier C, S, MP och V har skrivit motioner med krav på att offentlighetsprincipen ska införas även för fristående skolor. I en gemensam reservation i Utbildningsutskottets betänkande ”Övergripande skolfrågor” 2023/24:UbU9 framför C, S, MP och V att regeringen ska se till att offentlighetsprincipen införs.