Centerpartiet röstar nej till regeringens förslag om visitationszoner

Under onsdagen debatterades och beslutade riksdagen om regeringens förslag om visitationszoner. Ett förslag som Centerpartiet länge har varit kritiska till.

–Vi har ett allvarligt läge i Sverige nu med en grov organiserad brottslighet på frammarsch och det är viktigt att staten agerar. Centerpartiet inte är emot kroppsvisitationer eller husrannsakan i sig – det är viktiga tvångsmedel som redan finns, där de kan användas vid misstanke om brott eller förebyggande – när det är rimligt och proportionerligt. Inget av det är fallet med regeringens förslag och därför röstade vi nej, säger Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson.

För Centerpartiet är det tydligt att dessa zoner inte bevisats vara effektiva och haft en förebyggande effekt. Istället kan förslaget, tvärt emot, leda till en ökad diskriminering och ett minskat förtroende för polisen, just i de områden där polisens förtroende behöver vara starkt.

– Det är svårt att se det positiva för ett område att få en säkerhetszon inrättad, svårt att se att det lockar till sig exempelvis näringsliv och företagare om man vet att det finns risk att kunder eller medarbetare blir slumpmässigt utsatta för kroppsvisitation och att få fordon genomsökta. Och är det något dessa områden behöver är det jobb, service och förtroende för samhället, fortsätter Ulrika Liljeberg.

Samtidigt har förslaget fått kraftig kritik från tunga remissinstanser för att ha varit dåligt förberett och stressats fram under en mycket kort tid. Detta trots att förslaget innebär stora inskränkningar i grundläggande rättigheter till privatliv och integritet. Samtidigt som det saknas garantier för att lagstiftningen är rättssäker.

–Vi har ett allvarligt läge i Sverige nu med en grov organiserad brottslighet på frammarsch och det är viktigt att staten agerar. Men samtidigt behöver åtgärderna vara kraftfulla, effektiva och rättssäkra och visitationszonerna är inget av det, säger Ulrika Liljeberg.

Förslaget röstades igenom under onsdagen. Centerpartiet röstade nej till förslaget.