”Regeringens vårbudget är halv och haltande ekonomisk politik”

Finansministern presenterade idag regeringens vårbudget. Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl beskriver regeringens budgetsatsningar som en ”halv och haltande ekonomisk politik” i en tid då Sverige befinner sig i flera allvarliga kriser.

Våldsspiralen runt om i Sverige fortsätter. Centerpartiet vill se fler lokalt förankrade poliser ute på gatan, fler platser på avhopparprogrammen och fler fältassistenter som tillsammans med polisen kan skapa trygghet där människor rör sig. Satsningar som uteblev helt i dagens budgetförslag från regeringen.

- Det regeringen presenterar idag duger inte. Finansministern ser passivt på och tolererar massuppsägningar som hotar svenska skolor. Tillsammans med en hög ungdomsarbetslöshet och segregation riskerar Sverige att få en generation av förlorade ungdomar, säger Martin Ådahl.

Under en pressträff på förmiddagen kommenterade Martin Ådahl regeringens budget. Han efterfrågar kraftiga satsningar särskilt
på skolan för att motverka uppsägningarna av lärare och kuratorer. Samtidigt vill Centerpartiet göra det billigare att anställa unga så att de kan få ett jobb och därmed riktiga möjligheter i livet.

- Här gör regeringen precis tvärtom när man gör det dyrare att anställa och svårare att ta ett steg in på arbetsmarknaden.
Ungas arbetslöshet och många ungas brist på jobb och framtid är något vi politiker måste kraftsamla kring, nu, fortsätter Martin Ådahl.

Särskilt utmärkande i regeringens budgetförslag är avsaknaden av satsningar för att Sverige ska klara klimatkrisen.

- Under hela sin presentation nämnde inte finansministern klimatkrisen ens en enda gång, samtidigt som utsläppen i Sverige skenar. Det är tydligt hur regeringen ser på klimatpolitiken. Istället för satsningar som gör det möjligt för fler att vara med i den gröna omställningen satsar regeringen mer på riktade skattesänkningar som höjer utsläppen än vad man satsar på polisen och skolan tillsammans, säger Martin Ådahl.