Public service-kommitténs inriktning är oroväckande i en allvarlig tid

Ett brett medieutbud är viktigt och på många sätt avgörande för en fungerande demokrati. Public service-kommittén har arbetat med hur uppdraget för public service bör formuleras för perioden 2026–2033. Centerpartiet står bakom delar av kommitténs slutsatser men är starkt kritiska till vissa centrala förslag.
– Tidöpartierna visar på en politisk klåfingrighet och granskningsiver som riskerar att underminera public service oberoende. Detta tillsammans med allt för låga anslag som försvårar public service viktiga uppdrag i en orolig tid är huvudorsaken till att jag inte ställt mig bakom centrala delar av kommitténs slutsatser, säger Catarina Deremar, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet.

I det försämrade säkerhetspolitiska läget så har public service en särskilt viktig roll. Det framhålls även av Försvarsberedningen i sin rapport som presenterades för några veckor sedan. I tider av desinformation med syfte att skapa splittring och minska tilltron i samhället behövs ett starkt public service med sin oberoende journalistik. Public service behöver därför också hitta vägar att nå ut till alla och finnas där människor är via olika plattformar för att göra informationen tillgänglig för så många som möjligt.

– Centerpartiet värnar public service oberoende för att man som mottagare ska kunna känna sig trygg i att enskilda politiska åsikter inte styr innehållet. Vi värnar också ett fortsatt brett uppdrag för att public service även framöver ska vara relevant för en bred publik. Då behöver public service fortsatt spegla hela landet geografiskt, och mångfalden bland befolkningen, säger Catarina Deremar,

I detta känsliga läge är det centralt att public service har fortsatt högt förtroende. Att bygga förtroende och bibehålla hög legitimitet gör man genom att vara relevant för många, att ta sitt folkbildningsuppdrag på allvar och genomtillförlitliga nyhetsuppdateringar.

– Tidöpartierna, som utgör en majoritet i kommittén, har valt att föreslå en alltför snål budget. Den räcker inte när det finns stora behov av såväl teknikutveckling som förstärkt kompetens att navigera i en omvärld med mycket desinformation. För att bibehålla produktioner av god kvalitet behövs också tillräckliga resurser, menar Catarina Deremar.

Public service behöver långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Då är det viktigt att det finns en bred politisk samsyn kring de grundläggande förutsättningarna för verksamheten.

– I flera frågor delar vi gemensam bedömning med ledamöterna från S, MP och V. Min förhoppning står nu till kulturministern och regeringen att även oppositionens synpunkter hörsammas i det fortsatta arbetet i en för landet Sverige så viktig fråga, avslutar Catarina Deremar.

Läs även oppositionens debattartikel i DN här.