Centerpartiet presenterade vallöften inför EU-valet

Idag presenterade Muharrem Demirok, partiledare, och Emma Wiesner, europaparlamentariker och toppkandidat, Centerpartiet fem viktigaste vallöften inför det kommande valet till Europaparlamentet.

Runtom i landet pågår valrörelsen för fullt och imorgon öppnar förtidsröstningen. Nu presenterar partiet fem prioriterade vallöften. Det är gränser som måste hållas för klimatet, demokratin och aborträtten. Mot Putin och mot de högerextrema krafterna i Europa.

- Jag går inte från förhandlingsborden förrän klimatet är vinnaren. Centerpartiet lovar därför idag att vi kommer driva på för ett klimatlås. De medlemsländer som inte sänker utsläppen, de kommer inte få ut några EU-stöd. Har man lovat att sänka utsläppen måste man leva upp till det, säger Emma Wiesner.

Ett av vallöftena handlar om att Centerpartiet lovar att verka för deklarationen ”In Defence of Democracy” som Renew Europe, Socialists & Democrats, The Greens och The Left gemensamt antagit. Deklarationen handlar om att aldrig normalisera, samverka med eller bilda koalition med högernationalister – på någon nivå.

- För mig och mitt parti är det självklart – vi håller gränsen mot högerextrema, mot nationalister och populister. De krafter som hotar vårt sätt att leva och den öppenhet och frihet vi gemensamt byggt upp. Våra röda linjer är glasklara. Nu hoppas vi att samtliga partier vars europeiska partigrupper har undertecknat deklarationen också kommer efterleva den. I Sverige, i Europa, säger Muharrem Demirok.

Centerpartiets fem prioriterade vallöften för EU-mandatperioden 2024-2029

 1. Missat klimatmål? Inga EU-pengar
  Vi lovar att göra allt för att minska utsläppen och få klimatomställningen gjord. Vi kommer därför att verka för att ett klimatlås införs på EU:s budget, för att säkerställa att medlemsländer fullföljer sina klimatåtaganden.
 2. Ingen demokrati? Inget EU
  Vi lovar att alltid stå upp för rättsstaten och vi kommer driva på för att EU måste kunna utesluta medlemsländer som Ungern från EU om de inte lever upp till de demokratiska principerna.
 3. Rätt till abort – i hela EU
  Vi lovar väljarna att driva på för att aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna så att alla EU-länder garanterar rätten till laglig och säker abort.
 4. Stöd Ukraina med pengar och krigsmateriel
  Vårt tydliga besked är att det finns ingen övre gräns för stödet till Ukraina. Putin måste besegras – och solidaritet måste få kosta. Centerpartiet kräver ett ökat stöd till Ukraina.
 5. Inget samarbete med nationalister eller högerextremister
  Vi lovar att verka för att den gemensamma deklarationen signerad den 8 maj 2024 från bland andra Renew Europe om att aldrig normalisera, samverka med eller bilda koalition med högernationalister – på någon nivå, efterlevs. EU behöver en stark liberal partigrupp vars partier står upp för klimatet och inte normaliserar eller legitimerar högernationalister.